Första kullen ämneslärarstudenter i Göteborg snart klar!

Den första kullen ämneslärarstudenter för gymnasiet inom 2011 års lärarutbildning vid Göteborgs universitet tar sin examen i vår. Jag har haft glädjen att följa de studenter som har haft fysik som förstaämne under deras verksamhetsförlagda utbildning. Under lektionsbesök och på seminarier har jag sett den utveckling studenterna genomgått i sin strävan mot att bli behöriga lärare. Studenterna kan sitt ämne, de har en god didaktisk förmåga och de uppvisar en god ledarskaps-förmåga. Jag är därför övertygad om att de kommer att bli framgångsrika fysiklärare! Alla tre…
Och i nästa kull är studenterna fem till antalet. Även på landets övriga lärosäten är antalet ämnes-lärarstudenter som läser fysik litet.

Universitetskanslersämbetet konstaterar i sin rapport , Högskoleutbildningarna och arbets-marknaden – Ett planeringsunderlag inför läsåret 2015/16, att det finns en brist på nyutexa-minerade lärare inom matematik och naturvetenskap. Så vad ska man göra för att locka fler att utbilda sig till ämneslärare i fysik? Ett ekonomiskt incitament vore en tänkbar väg att gå.

Jonathan Weidow
Chalmers
Styrelseledamot i Fysikersamfundet

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumeita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.

Kommentarer inaktiverade.