Stödjande medlemmar & institutioner

Samfundet har för närvarande följande stödjande institutioner:

 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för fysik
 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd- och geovetenskap
 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2
 • Göteborgs universitet, Institutionen för fysik
 • Högskolan i Halmstad, IDE-sektionen
 • Institutet för rymdfysik, Kiruna
 • Karlstads universitet – Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik
 • Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för fysik
 • Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för tillämpad fysik
 • Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
 • Linköpings universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik (ITN)
 • Linnéuniversitetet, Institutionen för fysik och elektroteknik
 • Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
 • Luleå tekniska universitet, institutionen för system och rymdteknik
 • Lunds universitet, Fysiska institutionen
 • Mälardalens universitet, Avdelningen för matematik och fysik
 • Nordita, Nordic Institute of Theoretical Physics
 • Stockholms universitet, Fysikum
 • Umeå Universitet,  Institutionen för fysik
 • Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Samfundet har för närvarande följande stödjande medlemmar: