Styrelse

Nuvarande styrelse (mandatperiod tom 31 december 2021):

Jonathan Weidow, Chalmers, ordförande,
Johan Åkerman, Göteborgs universitet (IVA),
Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet (KVA),
Joseph Nordgren, Uppsala universitet (KVA),
Eva Lindroth, Stockholms universitet (KVA),
Johan Mauritsson, Lunds universitet,
Leslie Pendrill, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås,
Carla Puglia, Uppsala universitet,
Johanna Rosén, Linköpings universitet,
Kenneth Bodin Algoryx, Umeå,
Kerstin Jon-And Stockholms universitet
Nils Almqvist Luleå tekniska universitet,
Sekreterare: Joakim Cederkäll, Lunds universitet,
Skattmästare: Lage Hedin, Uppsala universitet.