Kontakt


Styrelsens adress:
Svenska Fysikersamfundet
Inst. för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

E-postadress: styrelsen [at] fysikersamfundet.se
Webbadress: www.fysikersamfundet.se
Bankgironummer: 5402-5499
Organisationsnummer: 845000-7342

Ordförande
Jonathan Weidow
Institutionen för fysik
Chalmers
e-post: jonathan.weidow [at] chalmers.se
Sekreterare
Joakim Cederkäll
Fysiska institutionen
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund
e-post: joakim.cederkall [at] nuclear.lu.se
Skattmästare
Lage Hedin
Inst. för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala
e-post: lage.hedin [at] physics.uu.se