Händer i Göteborg: Fysikvecka!

I förra veckan bjöd fysikinstitutionerna på Chalmers och Göteborgs universitet på årets Fysikvecka i Wallenbergs fysikpris. Tjugotvå gymnasister från hela landet fick (bland annat) lära sig om fysikens grunder från mekanik till elektromagnetism, träna på experimentell problemlösning, lyssna på populärföredrag … Läs mer

Fysikaliska leksaker på Chalmers blir till FysikLek

Redan 1987 började Per-Olof Nilsson att bygga upp en experimentverkstad kallad Fysikaliska leksaker vilken till slut kom att innehålla ca 500 experiment som illustrerade naturlagarna med betoning på fysik. Läsaren av Fysikaktuellt har kunnat läsa beskrivningar av fysiken bakom flertalet av dessa experiment. Den lokal i vilken verksamheten huserade översvämmades 2016 vilket dessvärre medförde att man fick stänga ner. I ett samarbete med bland andra fysik på Chalmers och Göteborgs universitet har nu nya interaktiva lärandemiljöer byggts. I dessa ska barn, deras lärare och föräldrar få möjlighet att lära, bland annat från olika leksaker och experiment. Mer om den nya lärandemiljön, kallad FysikLek finns om du klickar här.