Nätverk med fysiker i Central- och Östeuropa

Att söka framtida vägar för att intensifiera samarbetet bland europeiska fysiker är målet för en workshop som hålls i Berlin i början av juni 2020. Tyska fysikersamfundet (DPG) bjuder, i samband med sitt 175-årsjubileum, in företrädare och aktiva medlemmar från lärda samfund i Europa inom fysik och astronomi i samarbete med European Physical Society (EPS) och Svenska Fysikersamfundet m fl. Leslie Pendrill, ledamot i SFS-styrelse, kommer representera samfundet vid workshopen.

Huvudsyftet med mötet är att driva på utvecklingen av strukturer för ömsesidigt stöd till gemensamma projekt, och att stärka framtidsperspektivet för unga talanger inom vetenskap, med särskilt fokus på Central- och Östeuropa (Balkanfysikunionen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Kroatien, de baltiska staterna, Ukraina, Vitryssland, Armenien, Georgien m fl).

Vi vill gärna ha era synpunkter och erfarenheter från samarbete med kollegor i Central- och Östeuropa och förslag kring hur det kan utvecklas vidare. Vi vill därför be er bidra med er syn på nedanstående frågor – helst innan den 1 april 2020 – per e-post till leslie.pendrill@ri.se:

  1. Vetenskapliga höjdpunkter från central- och östeuropeiska fysiker.
  2. Bra exempel på unga forskares bilaterala projekt.
  3. Industri, karriär och nätverk i Sverige för fysiker i Central- och Östeuropa, och vice versa.
  4. Relevanta stödjande strukturer för samfunden, forskningsråd och andra stödjande organ. Vad erbjuds och vad förväntas?.

För samfundets styrelse, Leslie Pendrill

Lise-Meitner dagarna 2019

Den 22–24 november 2019 anordnas Lise-Meitner dagarna för 5:e gången. Svenska Fysikersamfundet står bakom dagarna, men de organiseras av ett gäng entusiastiska studenter som även i år har fått till ett mycket trevligt program med omväxlande roliga experiment och spännande … Läs mer

Fysik under kulturnatten 2019

Museum Gustavianum är ett av Uppsala universitets museer och samlar magnifika arkeologiska, konstnärliga och vetenskapliga föremål. Men Museum Gustaviaunum är inte bara ett museum utan har alltid också varit en dynamisk partner för många utåtriktade aktiviteter som förenar universitetets forskare … Läs mer

Googles sycamore-processor för kvantberäkningar med stöd för 54 kvantbitar

Googles sycamore-processor för kvantberäkningar med stöd för 54 kvantbitar. Källa: https://www.inverse.com/article/59507-full-quantum-supremacy-paper Forskare från Google under akronymen ”Google  AI  Quantum  and  collaborators” rapporterar preliminära resultat (preprint som ännu ej genomgått peer review och publicerats) om att deras kvantdator Sycamore på tre … Läs mer

Dags för uppdatering av SI-guiden.

Den nya definitionen av kilogrammet infördes 20 maj 2019. Därför behöver SI-guidens 13:e upplaga från 2012 uppdateras (https://www.sis.se/bcker/siguideinternationelltmttenhetssystem/). SI-Guiden är ett häfte med det viktigaste inom SI-systemet. Den innehåller grundläggande information inom området samt formler och tabeller för hur man … Läs mer