Kosmos

Kosmos

Kosmos är Svenska fysikersamfundets årsbok och innehåller längre fördjupande essäer inom ämnet fysik skrivna på svenska. Temat för Kosmos 2019 är Fysikens Mysterier.

Särtryck av artiklarna i Kosmos 2017, Kosmos 2018 samt Kosmos 2019 finner ni i tabellerna längre ner på sidan.

Syftet med årsboken att bidra till ökad kunskap om fysikämnets innehåll, bredd och betydelse för samhället. En central del i detta är att spegla den roll fysiken spelar för en modern världsbild. Genom att visa hur fysiken är avgörande för vår förståelse av universum och dess mångfald av fenomen, vill Kosmos bidra till en vetenskaplig syn på verkligheten. Läs hela programförklaringen för Kosmos här!

Ansvariga för Kosmos 2017, Kosmos 2018 och Kosmos 2019 är Sören Holst (redaktör) och Göran Durgé (grafisk formgivare).

Författaren till respektive artikel publicerad i Kosmos äger upphovsrätten till texten. Materialet publiceras under licensen CC BY-NC-SA 4.0. Det innebär att det är tillåtet för andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, förutsatt att upphovspersonen anges, att verket inte används för kommersiella ändamål och att licensen förblir densamma. För bildmaterial med källhänvisning gäller samma upphovsrättsliga regler som för källan.

Trevlig läsning!

2019 – Fysikens mysterier


 Vad är mörk materia?

  Den besynnerliga neutrinon

  Vatten

  Universums ursprung

  Informationen bortom horisonten

  Kvantmätningar och termalisering

  Universums accelererande expansion och den mörka energin.

2018 – Planeten jorden


 Hur bildas planeter?

 Jordens vulkaner

 Mot ett varmare klimat

 Jordens oceaner ur ett fysikperspektiv

 Åska och blixtar: från myt till klimatindikator

 Vinden från solen

 Jakten på andra jordar

2017 – Vår kvantvärld


Kvantmekaniska paradoxer

En värld utan lokal realism

Kvantdatorer – Superdatorer i superposition

Kvantfysik i material: Från transistorn till topologiska supraledare

Vad är min längd om ingen mäter den?

Mätproblemet

Svaga mätningar och svaga värden

Kan kaos finnas?