Kosmos

Kosmos är Svenska Fysikersamfundets årsbok med artiklar om fysik. Som medlem i Svenska Fysikersamfundet får du erbjudande om att köpa Kosmos till ett rabatterat pris, f.n. 225 kr. Ordinarie pris är 250 kr.

Innehållsförteckning för tidigare årgångar.
Författarregister från tidigare årgångar.

Redaktör för Kosmos är Leif Karlsson, e-post leif.karlsson@physics.uu.se. Kosmos ges ut av Swedish Science Press, och såväl det senaste som vissa tidigare nummer kan beställas från förlaget.

Kosmos 2014-15 går nu att beställa via denna länk.

Swedish Science Press
Box 118
751 04 Uppsala
tel: 018-365566
fax: 018-365277
e-post: info@ssp.nu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone