Ny styrelse i partikelsektionen från årsskiftet

Arnaud Ferrari blir ordförande i de     från Januari 2018 kommer där en ny styrelse i partikelsektionen. Den
nya styrelse blir:

Genval:     
Arnaud Ferrari              (UU, ny ordförande)
Chad Finley                 (SU)
Yvonne Becherini        (LnU)
Roman Pasechnik       (LU)

Nyval:  
Christophe Clément    (SU)
Christian Ohm             (KTH)
Caterina Doglioni        (LU)
Joakim Edsjö              (SU)
Riccardo Catena         (Chalmers)

Som ni kan se är Arnaud i cc den nya ordförande.

Anne-Sofie Mårtensson
Svenska Fysikersamfundet