Bli medlem

Om du är verksam inom fysiken, inom skolväsende, universiteten och näringslivet, eller om du helt enkelt är en vän av fysik, är du hjärtligt välkommen att ansöka om medlemskap i Svenska Fysikersamfundet (SFS).

För att bli medlem så kan du antingen söka medlemskap genom att fylla i detta formulär eller kontakta oss via epost: medlemsregistret [at] fysikersamfundet.se.

Som medlem i SFS får du vår medlemstidning Fysikaktuellt fyra gånger per år, och vår årsbok Kosmos, som kommer en gång per år. Eftersom samfundet är medlem i European Physical Society, EPS, får du dessutom den medlemstidning EPS ger ut, Europhysics News. Du har också möjlighet att kostnadsfritt ansluta dig till en eller flera av samfundets sektioner, och delta i sektionsverksamheten.

Vi samarbetar med Kemisamfundet vad gäller medlemsregistret. Om du har frågor kring att bli medlem så hjälper vi dig gärna. Kontakta Lena Jirberg Jonsson på medlemsregistret [at] fysikersamfundet.se eller på 08-411 52 80 för mer information.

Medlemskap i SFS kostar 400 kr per år. För doktorander och för pensionärer finns en reducerad avgift på 250 kr per år. För grundutbildningsstudenter och gymnasieelever är avgiften 100 kr. Till pensionärer som betalar den reducerade avgiften skickar EPS dock inte ut Europhysics News.

Du kan också här välja till ett individuellt medlemskap i EPS. Då får du möjlighet att gå med i en eller flera av EPS olika avdelningar, underavdelningar och grupper, varav det finns ca. 25 st. Du kan också få rabatt på vissa konferenser.”

Samfundet har ett avtal med American Physical Society, så att du som svensk medlem exempelvis kan få rabatt på tidskriftsprenumerationer hos dem eller på konferensavgifter. Läs mer på APS hemsida om Reciprocal Member Societies. Vi har ett liknande avtal med brittiska Institute of Physics.

Privatpersoner eller företag som vill stödja vår verksamhet kan bli Stödjande Medlem för 4000 kr per år. Stödjande medlemmar erhåller rabatt på annonser i Fysikaktuellt.

Vårt postgironummer är 2683-1.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone