Kontakt


Styrelsens Adress:
Svenska Fysikersamfundet
Inst. för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

E-postadress: styrelsen [at] fysikersamfundet.se
Webbadress: www.fysikersamfundet.se
Postgironummer: 26 83-1
Organisationsnummer: 845000-7342

Ordförande
Anne-Sofie Mårtensson
Sektionen för lärarutbildning
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Mobil: 0735 64 87 41
e-post: Anne-Sofie.Martensson [at] hb.se
Sekreterare
Joakim Cederkäll
Fysiska institutionen
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund
epost: joakim.cederkall [at] nuclear.lu.se
Skattmästare
Lage Hedin
Inst. för fysik och astronomi
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala
Mobil: 076 – 231 01 37
e-post: lage.hedin [at] physics.uu.se
Medlemsregister
Lena Jirberg Jonsson
Telefon: 08-411 52 80
Svenska Fysikersamfundet
Wallingatan 24
111 24 Stockholm
e-post: medlemsregistret [at] fysikersamfundet.se
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone