Fysikolympiaden: Tre svenska medaljer!

fysikerolympiaden

Svenska olympiaddeltagarna 2016: Julia Järlebark, Oskar Vallhagen, Aletta Csapo, Erik Tegler och Albert Johansson.

Oskar Vallhagen från Kitas gymnasium i Göteborg, Aletta Csapo från Donnergymnasiet i samma stad och Erik Tegler från Polhemsskolan i Lund fick alla tre bronsmedaljer på årets fysikolympiad. Dessutom fick Albert Johansson från Åva gymnasium i Täby ett hedersomnämnande. Ett
rekordresultat – aldrig tidigare har tre svenskar fått medaljer vid en och samma olympiad, och vi har heller aldrig haft en tjej på bronsplats. Aletta fick dessutom ta emot ett specialpris som varande bästa kvinnliga europé.

Ungefär 400 tävlande från 84 nationer deltog i årets fysikolympiad som hölls i Zürich och Liechtenstein. Segrade gjorde Chenkai Mao från Kina och den fullständiga resultatlistan hittas här: http://www.ipho2016.org/webcontent/downloads/final_ranking.pdf

Tävlingens experimentella problem bestod av att dels undersöka tvådimensionell elektrisk ledningsförmåga, och dels studera ett modellsystem för fasövergång. Teoriuppgifterna behandlade klassisk mekanik och gravitation, icke-linjära elektriska kretsar samt, värdlandet till ära, CERN:s Large Hadron Collider.

Ett stort grattis till det svenska laget, och ett mycket varmt tack till alla som gjort deltagandet möjligt: Ledare, lärare, organisatörer, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Skolverket.

Svenska fysikersamfundet/Anne-Sofie Mårtensson

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Sommarläsning

Sommarens FYSIKAKTUELLT ”Livets fysik” bjuder på extra mycket läsning. Fokus ligger på medicinsk fysik och bland innehållet finns artiklar om strålningsterapier, förbättrade diagnosverktyg, om ögats känslighet för tyngdlöshet, m.m. Inför sommaren kan man också läsa om hur solskyddsmedel fungerar. Tretton … Läs mer

Svensk bronsbil i EUSO-race

Med ett flinkt och skickligt batteribygge – tillsammans med andra prov på goda experimentella och teoretiska naturvetenskapliga kunskaper – lyckades ett svenskt lag kamma hem både en silvermedalj i årets EUSO-olympiad, och en bronsplats i det bilrace som ingick i … Läs mer

Konferens i Uppsala om framtida röntgen- och elektronspektroskopi

Insitutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet organiserar en konferens, mellan 15-17 juni 2016, om utvecklingen inom röntgen- och elektronspektroskopiområdet. Konferensen syftar till att främja forskning om elektroniska egenskaper i material och användningen av röntgenbaserade spektroskopitekniker. Konferensen vill också ge möjlighet till … Läs mer