Nytt Månadens problem ute: Hur lång tid tog det att landa på asteroiden Ryugu?

Nu har Månadens problem för januari publicerats på tävlingens hemsida. Månadens problem riktar sig till elever på gymnasiet som läser fysik, och är en möjlighet att arbeta med problemlösning i grupp.

Som vanligt består Månadens problem av två uppgifter varav det i den ena gäller att uppskatta hur lång landningstiden var när den japanska rymdsonden Hayabusa 2 i somras satte ner en landare på asteroiden Ryugu.

Lösningar (fullständiga och välmotiverade) fotas av eller skannas in och skickas per e-post till manadensproblem@fysikersamfundet.se senast på fredag i nästa vecka, den 18 januari.

Alla inkomna bidrag rättas i slumpmässig ordning. Först rättade lösningen med full poäng vinner biobiljetter till alla i laget, dock maximalt 4 biljetter per lag. Biobiljetter skickas enbart till en lärare på skoladress, så det är viktigt att en lärares adress anges på lösningarna.

Lycka till!
Lektorsgruppen inom undervisningssektionen i Svenska fysikersamfundet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Fysikaktuellt FA2018-4

Årets nobelpris tilldelas banbrytande uppfinningar inom laserfysik och presenteras av Mats Larsson, SU i en spännande artikel. Kvantdatorernas frammarsch beskrivs av Gunnar Björk, KTH och Göran Johansson, Chalmers. Olof Hultin presenterar sin doktorsavhandling att bygga och undersöka nanokomponenter för optoelektronik. … Läs mer

Lise Meitnerdagarna 2018

När över hundra fysikintresserade gymnasister från hela Sverige samlades på Alba Nova i Stockholm den näst sista helgen i november väntade ett spännande och fullmatat program. Årets Lise Meitnerdagar, de fjärde i ordningen, hade utökats till tre dagar och de … Läs mer

Styr- och resursutredningen (STRUT)

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman. Utredaren ska göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredaren ska lämna för­slag för styr­ningen … Läs mer