International Masterclasses

Varje år i februari och mars samordnas s.k. ”International Masterclasses” i mer än 50 länder, och Sverige är ett av dem. Under en dag besöker svenska gymnasieelever universiteten i Lund, Uppsala och Stockholm som deltar i ATLAS-experimentet vid CERNs Large Hadron Collider (LHC). Under förmiddagen får de lyssna på föreläsningar om såväl teoretiska som experimentella aspekter av hur man forskar i elementarpartikelfysik. Sedan bjuds eleverna på lunch och under eftermiddagen får de möjlighet att analysera riktiga data från ATLAS för att bl.a. identifiera elektroner, fotoner och myoner, samt kombinera dem för att leta efter olika partiklar såsom Higgsbosonen. Dagen avslutas med en videokonferens med andra elever från europeiska länder där resultaten av mätningarna kombineras och diskuteras. Mer information finns att läsa här.

De flesta aktiviteterna vid vår första Masterclass i Lund den 12:e februari leds av kvinnliga forskare för att visa att kvinnor utför en viktig del av fysikforskningen och för att uppmuntra fler flickor och unga kvinnor att fundera på en karriär inom vetenskaplig forskning. En elev från Polhemsskolan, Johanna Lindblom (längst fram till vänster i bild), tyckte att uppgifterna var väldigt intressanta och tillägger: “Jag uppskattade dagen eftersom Masterclassen visar att man kan syssla med elementarpartikelfysik oavsett kön eller bakgrund – vetenskap tillhör alla.”

Arnaud Ferrari
Ordförande i Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Kosmos 2017

Artiklarna i Kosmos 2017, där temat är ”vår kvantvärld”, finns nu tillgängliga under fliken Kosmos. Kosmos innehåller längre fördjupande essäer inom, eller med direkt anknytning till, ämnet fysik. Essäerna är skrivna på svenska och målet är att de skall ha … Läs mer

NRCF-konferens i Lund 10-11 mars 2018

Välkommen till Lunds universitet den 10-11 mars 2018 för en konferens arrangerad av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). Konferensen riktar sig till fysiklärare (från lågstadium t.o.m. gymnasieskola), lärarutbildare och forskare i fysikdidaktik, men också till fysiker med intresse för undervisning. … Läs mer

Fysikaktuellt 2017-4

Nobelpriset 2017

Vad betyder upptäckten av gravitationsvågor för den framtida förståelsen av universum? Vad kan man använda långsamt ljus till? Läs om Rickard Hansson och hans avhandling om polymera solceller. Fördjupa dina kunskaper om brandvarnare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

IUPAP:s General Assembly 2017

The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) är en sammanslutning av fysikerförsamlingar i olika länder – i dagsläget är sextio länder medlemmar.  Organisationens syfte är att främja internationellt samarbete,  att verka för fysikens utveckling globalt och för användning … Läs mer