SOMMARLÄSNING

Sommarens FYSIKAKTUELLT ”Livets fysik” bjuder på extra mycket läsning . Fokus ligger på medicinsk fysik och innehåller artiklar om strålningsterapier, förbättrade diagnosverktyg, om ögats känslighet för tyngdlöshet, mm. Inför sommaren kan man också läsa om hur solskyddsmedel fungerar.

Tretton skribenter bidrar med sitt kunnande i sommarnumret . Artiklarna innehåller olika medicinska tillämpningar, nya och framtida diagnosverktyg och utvecklandet av olika behandlingsmetoder. Strålning till nytta men ibland också riskfyllt diskuteras. Du kan läsa om forskning för ökad kunskap om hjärnans biofluidmekanik, förbättrade diagnosverktyg och om ögats känslighet för tyngdlöshet och vad det betyder i framtiden. Avancerade mätmetoder för att skapa nya kliniska undersökningsmetoder. Läs också om att vanliga folksjukdomar som stroke, vaskulär demens kan bli lättare att behandla.

FYSIKAKTUELLT är en medlemstidningen för Svenska fysikersamfundet och distribueras i pappersformat till alla medlemmar och till gymnasieskolor med fysikundervisning på schemat.
Om du ännu inte är medlem men vill läsa artiklarna kan du ta del av dessa via pdf-filen Fysikeraktuellt 2016_02.

Trevlig läsning!
Margareta Kesselberg, redaktionen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Svensk bronsbil i EUSO-race

Med ett flinkt och skickligt batteribygge – tillsammans med andra prov på goda experimentella och teoretiska naturvetenskapliga kunskaper – lyckades ett svenskt lag kamma hem både en silvermedalj i årets EUSO-olympiad, och en bronsplats i det bilrace som ingick i … Läs mer

Konferens i Uppsala om framtida röntgen- och elektronspektroskopi

Insitutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet organiserar en konferens, mellan 15-17 juni 2016, om utvecklingen inom röntgen- och elektronspektroskopiområdet. Konferensen syftar till att främja forskning om elektroniska egenskaper i material och användningen av röntgenbaserade spektroskopitekniker. Konferensen vill också ge möjlighet till … Läs mer

Fysikens dynamiska gränser

I akademins begynnelse innefattade fysik all naturvetenskap. Fysik var kort och gott läran om naturen. Först i modern tid växte biologi, kemi, medicin och geovetenskap fram som egna discipliner. Fysik blev då den vetenskap som, från universums minsta till största … Läs mer

Snart invigning av MAX IV!

Den 21 juni, på årets ljusaste dag, invigs Sveriges största nationella forskningsanläggning, synkrotronen MAX IV.  Fjorton olika strålrör, som kommer att möjliggöra nya experiment inom många olika områden, från kvantfysik till cellstruktur, är under konstruktion. Den 20 juni arrangeras en … Läs mer