svenska fysikersamfundet

Välkommen till Svenska Fysikersamfundets webbsida

EPJ.orgVåra publikationer

Kosmos

Fysikolympiaden 2015

Vinnande vetande
Nu kan du ladda hem
boken vinnade vetande
som en .pdf fil (6 MB)
genom att klicka
på bilden ovan.

Tidsresor, kvantdatorer och mörk materia på Lise Meitnerdagarna

Gymnasister från Malmö i söder till Boden i norr bjöds under två mycket intensiva oktoberdagar på ett brett och imponerande program när de allra första Lise Meitnerdagarna genomfördes. Arrangemanget kunde genomföras tack vare hårt och engagerat arbete från arrangörsgruppen: Sofia Svensson, Maja Arvola, Filip Koerfer, och Felix Tellander. Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan ställde upp som generösa värdar, Svenska kemistsamfundet som mentor och stöttepelare, och vi har fått oumbärligt ekonomiskt stöd från Jacob Wallenbergs stiftelse, Hvitfeldtska stiftelsen, Stiftelsen Bengt Lundqvists minne, Sven och Dagmar Saléns stiftelse samt Tage Swahns Stiftelse. Ett stort och varmt tack till er alla!

StyrelsenDeltagarna på Lise Meitnerdagarna samlade i trappan på Alba Nova. Sofia, Felix, Maja och Filip som höll i arrangemanget bär limegröna tröjor. Foto: Kerstin Ahlström

(151027)
Ljus i förskolan: Pris till Vallvägens förskola, Sallerups förskolor och Tallbackens förskolor

Marianne Bergvall och Ulla Sundén Petersson på avdelningen Hjortronet vid Vallvägens förskola i Järfälla belönas med första pris och 10 000 kr i tävlingen Ljus i förskolan som Svenska Fysikersamfundet och Nationellt resurscentrum för fysik utlyst som en del i firandet av Ljusets år 2015. Marianne Bergvall och Ulla Sundén Petersson har arbetat med ett ljustema som imponerar både vad gäller fenomeninnehåll och metodval. Allt från skuggor till solförmörkelse och grässtråns sökande efter ljuset har utforskats, och upplevelserna har bearbetats genom dramatiseringar, modellbyggande och målande. Genom projektet har barnens språkliga förmåga stärkts, nya broar har byggts med hemmen och barnen har blivit ännu mer nyfikna på naturkunskap: "När jag blir stor ska jag bli forskare och forska om ljus"!

(151022)


Ett brons och två hedersomnämnanden till det svenska laget på Fysikolympiaden i Mumbai

Det svenska laget nådde det bästa resultatet på många år när fysikolympiaden avslutades den 12 juli: Ett brons, två hedersomnämnanden och snubblande nära till ytterligare hedersomnämnanden. På bilden nedan syns laget efter prisutdelningen: Christian Le, Axel Sundkvist, Ida Svenningsson (hedersomnämnande), Åke Andersson (brons) och Peter Hallstadius (hedersomnämnande). I årets olympiad, som var den största hittills, deltog 382 tävlande från 82 olika länder. Allra bästa resultatet fick Taehyoung Kim från Sydkorea som samlade ihop 48,3 ponäng av 50 möjliga. Vi riktar ett stort tack till alla som hjälpt till att stötta det svenska laget: Lagledarna Bo Söderberg och Max Kesselberg, samt alla som varit engagerade i uttagningstävlingar, träningsveckan och träningshelgen.(150716)

I år firar vi Ljusets år!

UNESCO har utnämnt år 2015 till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier, och på hemsidan http://www.light2015.org finns material som berör alla upptänkliga aspekter av ämnet. För samordning av det svenska firandet av Ljusets år har en projektgrupp bildats med Ann-Marie Pendrill (Nationellt resurscentrum för fysik och Fysikersamfundet) och Petra Bindig (PhotonicSweden) som kontaktpersoner. Följ vilka aktiviteter som planeras på hemsidan http://www.ljus2015.se - och ta kontakt med Ann-Marie eller Petra om du eller din organisation vill vara med och arrangera programpunkter.
(150119)