svenska fysikersamfundet

Välkommen till Svenska Fysikersamfundets webbsida

EPJ.orgVåra publikationer

Kosmos

Fysikolympiaden 2015

Vinnande vetande
Nu kan du ladda hem
boken vinnade vetande
som en .pdf fil (6 MB)
genom att klicka
på bilden ovan.

Välkommen till Fysikersamfundets årsmöte den 23 oktober

I år har Svenska Fysikersamfundet årsmöte i samband med Lise Meitnerdagarna, kl 17.30 i sal FB54 på Alba Nova i Stockholm. Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på vår hemsida senast två veckor innan mötet. Som samfundsmedlem är du välkommen att lyssna på de föredrag som ges under Lise Meitnerdagarna, program finns här. Efter årsmötet kan alla som vill delta i den middag som hålls kl 19 på Restaurang Q på KTH-området. Anmäl dig till denna senast den 4 oktober genom att sätta in 100:- på pg 26 83-1. Ange namn + middag.

Varmt välkommen!
Styrelsen
(150824)

Ett brons och två hedersomnämnanden till det svenska laget på Fysikolympiaden i Mumbai

Det svenska laget nådde det bästa resultatet på många år när fysikolympiaden avslutades den 12 juli: Ett brons, två hedersomnämnanden och snubblande nära till ytterligare hedersomnämnanden. På bilden nedan syns laget efter prisutdelningen: Christian Le, Axel Sundkvist, Ida Svenningsson (hedersomnämnande), Åke Andersson (brons) och Peter Hallstadius (hedersomnämnande). I årets olympiad, som var den största hittills, deltog 382 tävlande från 82 olika länder. Allra bästa resultatet fick Taehyoung Kim från Sydkorea som samlade ihop 48,3 ponäng av 50 möjliga. Vi riktar ett stort tack till alla som hjälpt till att stötta det svenska laget: Lagledarna Bo Söderberg och Max Kesselberg, samt alla som varit engagerade i uttagningstävlingar, träningsveckan och träningshelgen.(150716)

Nyhet i höst: Lise Meitner-dagar för gymnasielever, Den 23 till 24 oktober i år får Jöns Jacob äntligen en lillasyster när Kemistsamfundets årliga möte för gymnasister, Berzeliusdagarna, får en fysikmotsvarighet. Lise Meitner-dagarna är en satsning på nationell nivå som ska ge ungdomar med fysikintresse två intensiva dagar fyllda med föreläsningar, experiment och möten med fysiker. Läs mer här och på arrangemangets hemsida, http://lisemeitnerdagarna.se. (150211)


I år firar vi Ljusets år!
UNESCO har utnämnt år 2015 till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier, och på hemsidan http://www.light2015.org finns material som berör alla upptänkliga aspekter av ämnet. För samordning av det svenska firandet av Ljusets år har en projektgrupp bildats med Ann-Marie Pendrill (Nationellt resurscentrum för fysik och Fysikersamfundet) och Petra Bindig (PhotonicSweden) som kontaktpersoner. Följ vilka aktiviteter som planeras på hemsidan http://www.ljus2015.se - och ta kontakt med Ann-Marie eller Petra om du eller din organisation vill vara med och arrangera programpunkter.
(150119)


Tävling: Ljus i förskolan
Svenska Fysikersamfundet utlyser, tillsammans med Nationellt resurscentrum för fysik, en tävling som premierar goda exempel på hur man kan arbeta med ljus som tema i förskolan. Det kan gälla att undersöka hur ögat uppfattar färger, hur stjärnljuset bildar mönster, hur vatten- och glasytor ändrar ljusets väg eller hur växterna vänder sig mot solljuset... Målet är att skapa en bank, tillgänglig för alla, med exempel som visar undersökande och skapande verksamheter där ljus och färg är den sammanhållande utgångspunkten. Första pris: 10 000 kr till arbetslaget.
Läs mer här.
(150202)