Nordic Network for Diversity in Physics

Under 2018 har nätverket Nordic Network for Diversity in Physics, NORNDiP bildats med stöd från Nordforsk. Nätverket består av kvinnliga fysiker från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I detta nätverk deltar styrelsen för sektionen Kvinnor i fysik. Syftet med nätverket är att skapa kontakter mellan kvinnliga fysiker i de nordiska länder, öka synligheten av dessa kvinnliga fysiker och att visa att detta forskningsområde tyvärr ännu inte är könsneutralt.  NORNDiP hade en lyckad första konferens i Stockholm oktober 2018 med cirka 50 deltagare. Nästa konferens ska äga rum 4–5 november i Helsingfors. Konferensen riktar sig till nordiska fysiker som vill diskutera spännande fysik och kvinnors situation inom fysiken. Mer information om NORNDiP nätverket liksom program för konferensen och länk till anmälan finns här!

Sektion Kvinnor i fysik: Under året har en ny styrelse för sektionen blivit vald och består nu av Barbro Åsman (ordförande), Tomas Brage, Supriya Krishnamurthy, Ellen Moons, Carol Norberg och Donatella Puglisi. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Submolekylär, tredimensionell AFM

Forskare vid Justus Liebig University Giessen har nyligen lyckats upplösa atomstrukturen i, och orienteringen hos, ”ojämna” enskilda organiska molekyler på en silveryta. De kombinerade befintliga metoder från atomkraftsmikroskopi (AFM) med principer från sveptunnelmikroskopi (STM).  Det här kan vara viktigt för … Läs mer

Anne L´Huiller prisad av EPS

EPS har nyligen tillkännagett pristagarna för sina två mest prestigefyllda priser i kvantelektronik och optik och ett av priserna gick i år till en svensk professor, Anne L’Huillier, professor vid Lunds universitet. Priserna delas ut varannat år och i år … Läs mer

Tre svenska bronsmedaljer på EuPhO

De svenska deltagarna i EuPhO 2019 i Riga, från vänster: Oliver Lindström (Umeå), Markus Swift (Höllviken), Gustaf Forsberg (Robertsfors) och Gustaf Sundmark (Saltsjöbaden) När årets europeiska fysikolympiad (EuPhO), den tredje i ordningen, arrangerades i Riga i månadsskiftet maj – juni … Läs mer