svenska fysikersamfundet

Välkommen till Svenska Fysikersamfundets webbsida

EPJ.orgVåra publikationer

Kosmos

Nobelpriset 2014

Vinnande vetande
Nu kan du ladda hem
boken vinnade vetande
som en .pdf fil (6 MB)
genom att klicka
på bilden ovan.

Fysikdagarna blev en succe
Fysikdagarna 2014 hölls på Alba Nova i Stockholm och blev en stor succe, både vad gäller innehåll och antalet deltagare. För den som inte var med (eller vill se en favorit i repris) finns flera av plenarföredragen inspelade och tillgängliga på Alba Novas hemsida:

Vi tackar fysikinstitutionerna vid KTH och Stockholms universitet, samt Vetenskapens Hus för det utmärkta värdskapet, och då i synnerhet organisationskommitten: Svante Jonsell, Elisabeth Rachlew, Per-Olof Hulth och Stefan Åminneborg.
(141029)

Fysikolympiaden: Brons och hedersomnämnande till svenska laget

Stort grattis till Mattias Sjö från Katedralskolan i Lund och Joel Andersson från Uddevalla gymnasieskola som fick med sig ett brons, respektive ett hedersomnämnande, från årets Fysikolympiad. Olympiaden ägde rum i Astana, Kazakstan och arrangörerna bjöd på krävande uppgifter, men det svenska laget, där också Henning Rydström, Johan Nordstrand och Carl-Joar Karlsson deltog, gjorde en fin insats. Läs mer om olympiaden på: http://ipho2014.kz.

Fysikersamfundet tackar varmt alla som på olika sätt arbetat med att förbereda det svenska laget inför olympiaden.

Ovan det svenska laget. Från vänster: Henning Rydström, Johan Nordstrand, Joel Andersson, Mattias Sjö och Carl-Joar Karlsson.
(140807)

Kosmos 2013 har kommit ut. Den innehåller 7 artiklar och inleds med Nobelpriset i fysik för 2012. Det utdelades till S. Haroche och D. Wineland för banbrytande experimentella metoder som möjliggjort studier av individuella kvantsystem och manipulering av dem. Andra ämnen som behandlas är den europeiska spallationskällan i Lund (ESS), sterila neutriner som eventuell förklaring till den mörka materian, och exoplaneter (planeter i banor kring andra stjärnor än vår egen sol). De avslutande tre artiklarna är av mer allmänt intresse och handlar om goda lärare som nyckel för framgångsrika studier, om tre udda genier inom fysiken och till slut del 2 av essän om rollspel, anpassning och rationalisering hos ledande fysiker i Tredje Riket. Speciellt uppmärksammas vitvaskningen efter kriget."
(140702)