Valberedningens förslag för perioden 2019-2021

Nils Almqvist (ny) Luleå tekniska universitet
Mattias Andersson S:t Petri skola, Malmö
Kenneth Bodin (ny) Algoryx, Umeå
Joakim Cederkäll (ny) Lunds universitet
Kerstin Jon-And (ny) Stockholms universitet
Johan Mauritsson Lunds universitet
Leslie Pendrill RISE
Carla Puglia Uppsala universitet
Johanna Rosén Linköpings universitet
Jonathan Weidow, Ordförande ChalmersI styrelsen ingår dessutom tre ledamöter som utses av KVA och en ledamot som utses av IVA.
Till revisorer föreslås omval av

  • Sven Huldt, Lunds universitet
  • Hans Lundberg, Lunds universitet

och till revisorssuppleant föreslås Mats Jonsson, Göteborgs universitet.

Alla medlemmar kan till och med den 2 november använda sin stadgeenliga rätt att inkomma med kompletterande förslag till valberedningen. Skicka förslaget till valberedningens ordförande Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se.

I början av vecka 45, senast den 7 november, kommer valblanketter att postas till dem som betalt medlemsavgift för 2018 senast den 29 oktober. De valblanketter som kommit fram senast den 26 november räknas som giltiga. De som på höstens årsmöte väljs till justeringsmän/rösträknare räknar rösterna och meddelar resultatet.

Ann-Marie Pendrill,
Vallberedningens ordförande

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Fysikaktuellt 2018-3

Tidningen tar bland annat upp årets internationella Fysikolympiad i Lissabon och även andra fysiktävlingar där Sverige varit representerat. En artikel av Mark Pearce beskriver nya sätt att studera röntgenkällor i universum. Vi kommer snart att revidera SI-systemet och två artiklar … Läs mer

Hur vet du det?

I söndags gick vi till val, och med det avslutades inte bara valrörelsen utan även kampanjen “#Hurvetdudet?”. Jag skrev tidigare om kampanjen i samband med att den lanserades i april. Kampanjens syfte var att verka för att den politiska debatten … Läs mer

Protonen mindre än vi trott!

Det blev en hel del uppmärksamhet 2010 när en grupp forskare vid Paul Scherrer Institutet i Schweiz presenterade sina slutsatser av spektroskopiska mätningar och beräkningar på  energiövergångar i myoniskt väte – en släkting till den vanliga väteatomen där elektronen bytts … Läs mer