svenska fysikersamfundet

Välkommen till Svenska Fysikersamfundets webbsida

EPJ.orgVåra publikationer

Kosmos

Wallenbergs fysikpris 2015

Vinnande vetande
Nu kan du ladda hem
boken vinnade vetande
som en .pdf fil (6 MB)
genom att klicka
på bilden ovan.

Nordiska fysikdagar i Trondheim 9 - 12 juni
Vartannat år arrangerar något av de nordiska Fysikersamfunden gemensamma Fysikdagar, och i sommar har turen kommit till det norska samfundet. Konferensen har ett mycket brett program, och vänder sig till forskare, lärare och fysikstudenter. På plenarprogrammet bl a: Serge Haroche, Mike Lockwood, Jean-Marc Triscone, Cees Dekker och Daniel Bonn.

Skicka in abstrakt senast den 20 mars, för mer information se http://www.ntnu.edu/physics/npd2015. (150216)


Nyhet i höst: Lise Meitner-dagar för gymnasielever, Den 23 till 24 oktober i år får Jöns Jacob äntligen en lillasyster när Kemistsamfundets årliga möte för gymnasister, Berzeliusdagarna, får en fysikmotsvarighet. Lise Meitner-dagarna är en satsning på nationell nivå som ska ge ungdomar med fysikintresse två intensiva dagar fyllda med föreläsningar, experiment och möten med fysiker. Läs mer här och på arrangemangets hemsida, http://lisemeitnerdagarna.se. (150211)


Årets kvalificeringstävling i Wallenbergs fysikpris rättades i helgen. Vi gratulerar Katedralskolan i Lund som blev bästa skola! Totalt deltog 461 elever från 64 skolor. En resultatlista med de 15 finalisterna, de 10 bästa skolorna och ett poängfördelningsdiagram kan laddas ned som pdf-fil från Wallenbergs fysikpris-hemsidan. Rättade tävlingsbidrag kommer preliminärt att skickas tillbaka till skolorna under vecka 7.

Nytt för i år är att vi bjuder in sex av de flickor från årskurs två som deltog i kvalificeringstävlingen att vara med på fysikveckan den 16-20 mars i Göteborg. Där deltar de i alla aktiviteter förutom den experimentella finaltävlingen på torsdagen, då de istället bjuds på ett speciellt program. Förhoppningen är att vi på detta sätt kan få fler flickor att delta i tävlingen, och på sikt också få fler flickor att välja att studera fysik efter gymnasiet. De flickor i årskurs 2 som kommer att vara med på fysikveckan är

  • Olivia Arnfalk (S:t Petri skola, Malmö),
  • Ida Oden Uhrenius (Södra Latins gymnasium, Stockholm),
  • Julia Järlebark (Alleskolan, Hallsberg),
  • Ebba Olsson (Östrabo 1, Uddevalla),
  • Linnea Sundestrand (Lerums gymnasium, Lerum) och
  • Phiphi Tran (Rönneskolan, Ängelholm).
(150202)


I år firar vi Ljusets år!
UNESCO har utnämnt år 2015 till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier, och på hemsidan http://www.light2015.org finns material som berör alla upptänkliga aspekter av ämnet. För samordning av det svenska firandet av Ljusets år har en projektgrupp bildats med Ann-Marie Pendrill (Nationellt resurscentrum för fysik och Fysikersamfundet) och Petra Bindig (PhotonicSweden) som kontaktpersoner. Följ vilka aktiviteter som planeras på hemsidan http://www.ljus2015.se - och ta kontakt med Ann-Marie eller Petra om du eller din organisation vill vara med och arrangera programpunkter.
(150119)


Tävling: Ljus i förskolan
Svenska Fysikersamfundet utlyser, tillsammans med Nationellt resurscentrum för fysik, en tävling som premierar goda exempel på hur man kan arbeta med ljus som tema i förskolan. Det kan gälla att undersöka hur ögat uppfattar färger, hur stjärnljuset bildar mönster, hur vatten- och glasytor ändrar ljusets väg eller hur växterna vänder sig mot solljuset... Målet är att skapa en bank, tillgänglig för alla, med exempel som visar undersökande och skapande verksamheter där ljus och färg är den sammanhållande utgångspunkten. Första pris: 10 000 kr till arbetslaget.
Läs mer här.
(150202)


Gymnasieministern uppvaktad
Det statliga bidraget räcker ofta inte ens till för att bekosta deltagarnas resa till olympiaden! Svenska Fysikersamfundet och företrädare för de organisationer som ordnar de svenska uttagningarna till bl a Biologi-, Fysik-, Kemi- och Programmeringsolympiaden, samt EUSO och IYPT uppvaktade därför den 14 januari Gymnasieministern Aida Hadzialic för att få anslaget till tävlingarna höjt. Fram till 2009 bekostade staten resor till, och deltagaravgift för, olympiaderna, men därefter har totalbeloppet legat stilla, medan antalet tävlingar som delar på kakan vuxit. Under ett antal år har därför inga elever kunnat åka till Astronomiolympiaden, och nu är också det svenska deltagandet i Biologiolympiaden hotat av nedläggning.

Organisationerna framhöll särskilt att tävlingarna driver på utvecklingsarbetet i skolan, och att det material som tas fram i samband med uttagningar och träningsläger blir en viktig resurs som kommer alla skolor till del. Mötet hölls passande nog på Malmö Borgarskola, ett gymnasium som under lång tid använt tävlingarna för att utveckla undervisningen, och bl a ordnat träningsläger för det svenska IYPT-laget.

Gymnasieministern Aida Hadzialic visade ett genuint intresse för vetenskapsolympiader för ungdomar, och förärades därför en guldmedalj från EUSO 2010 av Fysikersamfundets ordförande Anne-Sofie Mårtensson.
(150119)