Välkommen till Svenska Fysikersamfundets Årsmöte 2018!

Även i år bjuder vi in till vårt årsmöte i Svenska Fysikersamfundet under Lise Meitnerdagarna. Välkommen till sal FA32 på Alba Nova i Stockholm fredagen den 16 november kl 12.00. Vi bjuder på enklare lunch om du anmäler deltagande till vår sekreterare Joakim Cederkäll (joakim.cederkall [at] nuclear.lu.se) senast den 12 november.

Dagordningsförslag och verksamhetsberättelse läggs ut på http://www.fysikersamfundet.se/arsmote/

Observera att val av styrelse och revisorer för mandatperioden 2019-21 är frikopplat från årsmötet och sker genom poströstning.

Anne-Sofie Mårtensson, ordförande

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hur vet du det?

I söndags gick vi till val, och med det avslutades inte bara valrörelsen utan även kampanjen “#Hurvetdudet?”. Jag skrev tidigare om kampanjen i samband med att den lanserades i april. Kampanjens syfte var att verka för att den politiska debatten … Läs mer

Protonen mindre än vi trott!

Det blev en hel del uppmärksamhet 2010 när en grupp forskare vid Paul Scherrer Institutet i Schweiz presenterade sina slutsatser av spektroskopiska mätningar och beräkningar på  energiövergångar i myoniskt väte – en släkting till den vanliga väteatomen där elektronen bytts … Läs mer

Vi flyttar!

Efter 36 år i USA flyttar vi nu GRC konferensen Multiphoton Processes till Europa. Vi gör det för att den amerikanska administrationen omöjliggör ett öppet samtal och gränsöverskridande forskning. GRC Multiphoton Processesär ett av de trevligaste och mest stimulerande mötena … Läs mer

Första NUSTAR-experimenten med FAIR

Den nya anläggningen FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) erbjuder spännande möjligheter för mer än 3000 forskare från omkring 50 länder. FAIR är för närvarande under uppbyggnad utanför Darmstadt, Tyskland och har acceleratoranläggningarna vid GSI (Gesellschaft fuer Schwerionenforschung, ett nationellt … Läs mer