Händer i Göteborg: Fysikvecka!

Foto: Adam Arvidsson

I förra veckan bjöd fysikinstitutionerna på Chalmers och Göteborgs universitet på årets Fysikvecka i Wallenbergs fysikpris. Tjugotvå gymnasister från hela landet fick (bland annat) lära sig om fysikens grunder från mekanik till elektromagnetism, träna på experimentell problemlösning, lyssna på populärföredrag om partikelfysik, supraledning och grafen, samt besöka MC2:s renrum, Onsala rymdobservatorium och Universeums hajar.

På torsdagen var det dags för experimentell tävling. De tidigare olympiaddeltagarna Andréas Sundström, Julia Järlebark, Oskar Vallhagen, Lucas Unnerfelt och Adam Warnerbring hade tagit fram tre kluriga problem: Bestäm ett värde på Boltzmanns konstant genom att mäta hur koldioxid diffunderar genom ett membran, bestäm hur bromskraften från en magnetbroms beror på avståndet från magneten och bestäm hur stor energi som åtgår för att smälta en chokladkaka. Av det sistnämnda finns det fortfarande tydliga doftspår!

Fredagens avslutning blev pricken över i:et: Kvävekyld drottningglass och fysikaliska lekar i nya FysikLek tillsammans med P-O Nilsson!

Fysikveckan utgör första delen av finalen i årets upplaga av Wallenbergs fysikpris, den andra delen består av deltagande i den Nordisk-baltiska fysikolympiaden i slutet av april.
Stort tack till alla som på olika sätt medverkar under veckan, samt till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för generöst ekonomiskt stöd.

Anne-Sofie Mårtensson
Fysikersamfundet

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Fysikaliska leksaker på Chalmers blir till FysikLek

Redan 1987 började Per-Olof Nilsson att bygga upp en experimentverkstad kallad Fysikaliska leksaker vilken till slut kom att innehålla ca 500 experiment som illustrerade naturlagarna med betoning på fysik. Läsaren av Fysikaktuellt har kunnat läsa beskrivningar av fysiken bakom flertalet av dessa experiment. Den lokal i vilken verksamheten huserade översvämmades 2016 vilket dessvärre medförde att man fick stänga ner. I ett samarbete med bland andra fysik på Chalmers och Göteborgs universitet har nu nya interaktiva lärandemiljöer byggts. I dessa ska barn, deras lärare och föräldrar få möjlighet att lära, bland annat från olika leksaker och experiment. Mer om den nya lärandemiljön, kallad FysikLek finns om du klickar här.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6 Utredningen tillsattes 27 april 2017, tog namnet ”STRUT” och det över 400 sidor långa betänkandet överlämnades 1 feb 2019. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/sou-20196/] Nedan följer en mycket kondenserad sammanfattning av några av förslagen. … Läs mer