Sektionen kvinnor i fysik: Möte och forum i oktober

Vill du engagera dig i frågor som rör kvinnor i fysik? Sektionen Kvinnor i fysik anordnar ett lunchmöte för intresserade under Fysikdagarna, på fredagen mellan 12 och 13. Du som vill vara med kan kontakta Carol Norberg ( carol@irf.se ). Vi har ett begränsat antal platser, och det är först till kvarn som gäller!

Parallellt med Fysikdagarna arrangerar EPS en konferens i London i serien ”Forum Physics and Society”. Årets tema är Getting the Diversity Balance Right in Physics, mer information finns här.

Carol Norberg och Åsa Larson, Sektionen Kvinnor i fysik

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

FYSIKAKTUELLT 2016-3

I höstnumret kan du bland annat läsa om unga fysiker i arbetslivet och hur studierna förbereder dem för arbetslivet. Christer Fuglesangs barnbok ”Det svarta hålet” blir recenserad och professor Ulf Danielsson, Uppsala universitet frågar sig i en artikel om gravitationsvågor … Läs mer

Välkommen till Fysikersamfundets årsmöte den 28 oktober

I år har Svenska Fysikersamfundet årsmöte under Fysikdagarna, kl 16.15 den 28 oktober på Fysikcentrum, Campus Johanneberg i Göteborg.
Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på vår hemsida senast två veckor innan mötet.
Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar deltar i hela programmet under Fysikdagarna, se http://www.fysikdagarna.se . Sista anmälningsdag är den 15 oktober.
Varmt välkommen!
Styrelsen
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

ECAMP 12

I dagarna träffas flera hundra fysiker i Frankfurt för att diskutera atomer, molekyler och fotoner på ECAMP 12 (12th European Conference on Atoms, Molecules and Photons). Organisatörerna har gjort ett fantastiskt jobb med programmet (http://www.ecamp.uni-frankfurt.de) och det kan behövas då … Läs mer

Astronomins dag

Astronomins dag och natt koordineras av Svenska Astronomiska Sällskapet och utropades för första gången 2012. Varje år sedan starten har evenemanget vuxit och i år hålls det den 8 oktober 2016. Tanken är att  att göra det underbara med astronomi … Läs mer