Undervisningssektionens program på Fysikdagarna klart

Undervisningssektionens program till Fysikdagarna i Göteborg i höst är klart och
planeras enl. nedan.

Föreläsningar: 27/10 10.00-16.00

1. Gravitationsvågor
Mattias Marklund professor i fysik vid Institutionen för tillämpad fysik på Chalmers.

2. Hur du lyckas med din undervisning
Jenny Jansson, Ingvar Lindqvist stipendium detta år som ”Sveriges bästa fysiklärare 2016”

3. Fysikundervisning på vetenskaplig grund
Daniel Barker, Norra Real i Stockholm

Workshop
Pröva på laborationer

Kerstin Ahlström
Ordförande undervisningssektionen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Sommarläsning

Sommarens FYSIKAKTUELLT ”Livets fysik” bjuder på extra mycket läsning. Fokus ligger på medicinsk fysik och bland innehållet finns artiklar om strålningsterapier, förbättrade diagnosverktyg, om ögats känslighet för tyngdlöshet, m.m. Inför sommaren kan man också läsa om hur solskyddsmedel fungerar. Tretton … Läs mer