Fysikaktuellt 2019-1

Hur vet vi att Exoplaneter finns? Årets första medlemstidning, Fysikaktuellt 2019-1 som når läsarna 27 februari kan hjälpa till med svaret.

Du kan även hitta en artikel om Artificiell intelligens (AI) som tar upp dess risker och möjligheter.

En populärvetenskaplig framställning av Christian Lorenz doktorsavhandling i fysik om Atomkärnors kvanttillstånd och deras sönderfall är en spännande fortsättning för den intresserade. Om du till sist vill informera dig om Wallenbergs fysikpris så går det också bra.

Trevlig sportlovsläsning!
Redaktionen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6 Utredningen tillsattes 27 april 2017, tog namnet ”STRUT” och det över 400 sidor långa betänkandet överlämnades 1 feb 2019. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/sou-20196/] Nedan följer en mycket kondenserad sammanfattning av några av förslagen. … Läs mer

Fysikaktuellt FA2018-4

Årets nobelpris tilldelas banbrytande uppfinningar inom laserfysik och presenteras av Mats Larsson, SU i en spännande artikel. Kvantdatorernas frammarsch beskrivs av Gunnar Björk, KTH och Göran Johansson, Chalmers. Olof Hultin presenterar sin doktorsavhandling att bygga och undersöka nanokomponenter för optoelektronik. … Läs mer

Lise Meitnerdagarna 2018

När över hundra fysikintresserade gymnasister från hela Sverige samlades på Alba Nova i Stockholm den näst sista helgen i november väntade ett spännande och fullmatat program. Årets Lise Meitnerdagar, de fjärde i ordningen, hade utökats till tre dagar och de … Läs mer

Styr- och resursutredningen (STRUT)

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman. Utredaren ska göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredaren ska lämna för­slag för styr­ningen … Läs mer