Fysikaktuellt nr 4

Årets sista nummer av Fysikaktuellt innehåller riktigt mycket julgodis för en fysiker. Mats Larsson presenterar årets Nobelpris i fysik och utvecklingen inom kvantdatorer speglas i en artikel av Gunnar Björk och Göran Johansson. Med Karl Grandin som guide får läsarna insikter om populärvetenskap på 1700-talet och mycket mer. Årsboken Kosmos 2018 kommer dessutom att bifogas Fysikaktuellt nr 4 till betalande medlemmar.

Trevlig läsning!
Önskar Redaktionen

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Lise Meitnerdagarna 2018

När över hundra fysikintresserade gymnasister från hela Sverige samlades på Alba Nova i Stockholm den näst sista helgen i november väntade ett spännande och fullmatat program. Årets Lise Meitnerdagar, de fjärde i ordningen, hade utökats till tre dagar och de … Läs mer

Styr- och resursutredningen (STRUT)

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman. Utredaren ska göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredaren ska lämna för­slag för styr­ningen … Läs mer

Fysikaktuellt 2018-3

Tidningen tar bland annat upp årets internationella Fysikolympiad i Lissabon och även andra fysiktävlingar där Sverige varit representerat. En artikel av Mark Pearce beskriver nya sätt att studera röntgenkällor i universum. Vi kommer snart att revidera SI-systemet och två artiklar … Läs mer