Per-Olof Nilsson föreläser i Karlstad

Fredagen den 28/4 håller Per-Olof Nilsson ett seminarium med titel:

Kreativitet, mänsklighetens viktigaste resurs 
Tid och plats: fredagen den 28/4 kl 14:30-15:45 i Eva Erikssonsalen 21 A 342 på Karlstads universitet.

Per-Olof Nilsson blev förra året utsedd till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Han är professor emeritus i fysik, en av initiativtagare till Max-lab och även känd för sina inspirerande tal och föreställningar för barn med fysikaliska leksaker och experiment.

För mer information se:
https://www.kau.se/kalenderhandelser/hedersdoktor-olof-nilsson-haller-forelasning

Carl Stigner
Styrelseledamot i fysikersamfundet

Tvådimensionella material

Tvådimensionella material, dvs material bestående av bara några få atomlager, blir alltmer intressanta inom forskarvärlden på grund av att de har unika egenskaper. För att förstå dessa material måste man veta vilka atomer som finns på materialets yta, och var … Läs mer

March for Science!

Nu på lördag den 22 april äger den internationella manifestationen för vetenskap, March for Science, rum: för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap, för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta … Läs mer