Fysikdagarna

Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som äger rum vartannat år. Vanligtvis består det av två dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök. De flesta sektioner håller möten i samband med Fysikdagarna, ofta med föredrag. Under mellanåren ersätts Fysikdagarna av Nordiska Fysikdagar där värdskapet alternerar mellan de nordiska Fysikersamfunden.

Svenska Fysikdagarna i Göteborg 27 – 29 oktober 2016

För information se länk till höger!

Nordiska fysikdagar i Trondheim 9 – 12 juni 2015

De nordiska Fysikersamfunden gemensamma Fysikdagar hölls i Trondheim. Konferensen hade ett mycket brett program, och vände sig till forskare, lärare och fysikstudenter. På plenarprogrammet bl a: Serge Haroche, Mike Lockwood, Jean-Marc Triscone, Cees Dekker och Daniel Bonn. För mer information se http://www.ntnu.edu/physics/npd2015.

Svenska Fysikdagarna 2014 i Stockholm en succé!

Fysikdagarna 2014 hölls på Alba Nova i Stockholm och blev en stor succe, både vad gäller innehåll och antalet deltagare. För den som inte var med (eller vill se en favorit i repris) finns flera av plenarföredragen inspelade och tillgängliga på Alba Novas hemsida:

  • ”Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga” av Sören Holst
  • ”Årets Nobelpris i fysik” av Lars Samuelson
  • ”IceCube and the Discovery of High-Energy Cosmic Neutrinos” av Francis Halzen
  • ”Från sanatorium till Nobelkommitte – C.W. Oseen och moderniseringen av fysiken i Sverige” av Karl Grandin

Vi tackar fysikinstitutionerna vid KTH och Stockholms universitet, samt Vetenskapens Hus för det utmärkta värdskapet, och då i synnerhet organisationskommitten: Svante Jonsell, Elisabeth Rachlew, Per-Olof Hulth och Stefan Åminneborg.

Tidigare fysikdagar

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone