Sektioner

Svenska Fysikersamfundet har elva olika sektioner, representerande olika
ämnes- och intresseområden inom fysiken. Samfundets medlemmar
kan välja att gå med i en eller flera av sektionerna:

Sektionen för acceleratorfysik: (under uppstartande)
Kontaktperson: Sverker Werin, Lunds universitet
sverker.werin@maxiv.lu.se

Sektionen för atom-, molekyl- och optisk fysik:
Ordförande: Marcus Dahlström, Lund University
marcus.dahlstrom@matfys.lth.se

Biologisk och Medicinsk Fysik: (Sektionen är vilande)
Kontaktperson: Mattias Goksör, Göteborgs universitet
mattias.goksor@physics.gu.se

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik:
Ordförande: Carlos Pérez de los Heros, Uppsala universitet
cph [@] physics.uu.se

Sektionen fysik och samhälle:
Ordförande: Max Kesselberg
max.kesselberg@yahoo.se

Gravitation:
Ordförande: Håkan Andreasson (Chalmers)
hand@chalmers.se

Sektionen för kondenserade materiens fysik med nanofysik:
Ordförande: Carlo Canali, Linneuniversitetet
carlo.canali@lnu.se

Sektionen för jämställdhet och lika villkor i fysik:
Ordförande: Tomas Brage, Lunds universitet
Tomas.Brage@fysik.lu.se

Sektionen för kärnfysik:
Ordförande: Chong Qi, KTH
chongq@kth.se

Sektionen för matematisk fysik (Sektionen är vilande):
Kontaktperson: Bernhard Mehlig, Göteborg
Bernhard.Mehlig@physics.gu.se

Sektionen för plasmafysik:
Ordförande: Gabriella Stenberg, IRF Kiruna
gabriella@irf.se

Undervisningssektionen:
Ordförande: Hans Jakobsson, Lund
hans.jakobsson@lund.se

Bli medlem i en sektion:

För att bli medlem i en sektion så kan du ansöka om medlemskap med detta formulär eller kontakta Lage Hedin på medlemsregistret@fysikersamfundet.se