Sektioner

Svenska Fysikersamfundet har elva olika sektioner, representerande olika
ämnes- och intresseområden inom fysiken. Samfundets medlemmar
kan välja att gå med i en eller flera av sektionerna:

Sektionen för atom-, molekyl- och optisk fysik:
Ordförande: Stacey Sörensen, Lunds universitet
stacey.ristinmaa-sorensen [at] sljus.lu.se

Biologisk och Medicinsk Fysik: (Sektionen är vilande)
Kontaktperson: Mattias Goksör, Göteborgs universitet
mattias.goksor [at] physics.gu.se

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik:
Ordförande: Peter Christiansen
Peter.Christiansen [at] hep.lu.se

Sektionen fysik och samhälle:
Ordförande: Max Kesselberg
max.kesselberg [at] uka.se

Gravitation:
Ordförande: Håkan Andreasson (Chalmers)
hand [at] chalmers.se

Sektionen för kondenserade materiens fysik med nanofysik:
Ordförande: Carlo Canali, Linneuniversitetet
carlo.canali [at] lnu.se

Sektionen kvinnor i fysik:
Kontaktperson: Åsa Larson, Stockholms Universitet
aasal [at] fysik.su.se

Sektionen för kärnfysik:
Ordförande: Karin Schönning, Uppsala Universitet
karin.schonning [at] physics.uu.se

Sektionen för matematisk fysik (Sektionen är vilande):
Kontaktperson: Bernhard Mehlig, Göteborg
Bernhard.Mehlig [at] physics.gu.se

Sektionen för plasmafysik:
Ordförande: Gabriella Stenberg, IRF Kiruna
gabriella [at] irf.se

Undervisningssektionen:
Ordförande: Kerstin Ahlström, Borås
kerstin.ahlstrom [at] edu.boras.se

Bli medlem i en sektion:
För att bli medlem i en sektion så kan du ansöka om medlemskap med detta
formulär eller kontakta Lena Jirberg Jonson på medlemsregistret [at] fysikersamfundet.se

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone