Undervisningssektionen

Svenska Fysikersamfundets undervisningssektion har till ändamål att främja god samverkan och goda kontakter mellan alla som undervisar i fysik eller har intresse för fysikdidaktik.

Medlemsskap ger dig som är lärare möjlighet att utvecklas och inspireras genom kontakter med andra lärare. Fysikaktuellt hjälper dig att hålla dig uppdaterad om aktuell forskning.

Undervisningssektionen anordnar varje år den svenska uttagningen till den internationella fysikolympiaden för gymnasister, Wallenbergs fysikpris. Vi är också med och arrangerar uttagningstävlingen inför EOES, European Olympiad of Experimental Science, en tävling i naturvetenskap för niondeklassare och för första årskursen på gymnasiet. Lektorsgruppen är en undergrupp som verkar för att skapa kontakter mellan fysiklektorer i gymnasieskolan.

Undervisningssektionen har som målsättning att varje år arrangera möten kring något undervisningsrelaterat tema. Vi bistår också Fysikersamfundet i frågor som rör till exempel remisser om kursplaner och förändrad lärarutbildning. Vi samverkar ofta med Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF), till exempel för att ordna möten och konferenser.

Undervisningssektionens styrelse 2023-2024

 • Hans Jakobsson, Lund (ordförande)
  e-post: hans.jakobsson [at] lund.se
 • Lars Gråsjö, Stockholm
  e-post: grasjo [at] dagy.danderyd.se
 • Ami Knee, Stenungsund
  e-post: ami.knee [at] stenungsund.se
 • Sven Ljungfelt, Uppsala
  e-post: sljungfelt [at] gmail.com
 • Johan Mauritsson, Lund
  e-post: johan.mauritsson [at] fysik.lth.se
 • Susanne Tegler, Lund
  e-post: susanne.tegler [at] lund.se
 • Vilma Zela, Svedala
  e-post: vilma.zela [at] svedala.se