God julläsning!

Snart kommer årets sista ”Fysikaktuellt” med posten. Den 15 december når julnumret, som i år också distribueras tillsammans med Svenska Fysikersamfundets årsbok KOSMOS, sina läsare. Mycket julläsning för den som vill! Fysikaktuellt uppmärksammar årets nobelpris i fysik och de nya … Läs mer