God julläsning!

Snart kommer årets sista ”Fysikaktuellt” med posten. Den 15 december når julnumret, som i år också distribueras tillsammans med Svenska Fysikersamfundets årsbok KOSMOS, sina läsare. Mycket julläsning för den som vill!

Fysikaktuellt uppmärksammar årets nobelpris i fysik och de nya möjligheter som öppnats i och med forskningen. En doktorsavhandling om polymersolceller för en hållbar mer jordnära framtid presenteras av Rickard Hansson vid Karlstadsuniversitet. Läsare som gillar utmaningar kan fördjupa sig i en artikel om långsamt ljus och funderingar kring detta. Nu inför jul kan man också läsa om brandvarnare och dess hemligheter. Glöm inte vårt julquiz, med bokpris till första rätta öppnade lösning.

Trevlig Helg
Önskar Redaktionen

Ny styrelse i partikelsektionen från årsskiftet

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik får en ny styrelse från januari 2018 och Arnaud Ferrari blir ordförande. Den nya styrelsen blir i sin helhet:

Omval:     
Arnaud Ferrari             (UU, ny ordförande)
Chad Finley                 (SU)
Yvonne Becherini        (LnU)
Roman Pasechnik       (LU)

Nyval:  
Christophe Clément    (SU)
Christian Ohm             (KTH)
Caterina Doglioni        (LU)
Joakim Edsjö              (SU)
Riccardo Catena         (Chalmers)

Anne-Sofie Mårtensson
Svenska Fysikersamfundet

Man blir glad!

Man blir glad när man ser hur många det är som frivilligt tillbringar sin helg till att presentera vetenskap i olika former för barn i alla åldrar. Förra veckan var årets sista vetenskapsvecka vid Lunds universitet och temat var ”framtidens … Läs mer

Nytt rekord för antimateria

Gruppen ALPHA vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN har lyckats fånga rekordmånga antiväte-atomer. Det öppnar nya möjligheter till precisa tester av materia antimateria-symmetrier Ännu då länge har dock inga avvikelser upptäckts. Atomer av antimateria kan användas till att testa våra mest … Läs mer