Kärnfysikmöte på KTH

Kärnfysikavdelningen på KTH i Stockholm har nyligen, tillsammans med kollegor från Uppsala, Lund och Liverpool, anordnat en internationell workshop vid namn ”Probing fundamental interactions by low energy excitations – Advances in nuclear physics”. Denna gick av stapeln vid Alba Nova i Stockholm i början av juni i år (5-9:e). Syftet var att utforma nya metoder som kan hjälpa oss att förstå befintliga experimentdata inom kärnfysiken, samt att förutsäga kärnors egenskaper som sedan kan undersökas vid nya, för ändamålet designade experiment.

Runt 110 forskare och studenter hade anmält sig och programmet bestod av 65 föredrag. Vi diskuterade ett flertal aspekter av de egenskaper hos atomkärnor som nyligen upptäckts av olika experiment.

I korthet omfattade programmet

– Effektiva lågenergiapproximationer av QCD och modeller där atomkärnors egenskaper härleds från den underliggande QCD-teorin,
– Status och utmaningar hos storskaliga växelverkansmodeller,
– Växelverkan och täthetsfunktionalitesberäkningar,
– Neutron-protonkorrelationer och parkoppling,
– Klusterkärnor, radioaktiva sönderfall och relaterade processer,
– Dynamiska symmetrier och algebraiska angreppssätt inom kärnstrukturfysik,
– Översikt över de senaste experimentella framstegen.

Workshopen sponsrade i synnerhet deltagande från doktorander och unga forskare, vilket var möjligt bland annat tack vare medel från Vetenskapsrådet (VR), Wenner-Grenstiftelsen, samt Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) genom Nobelkommittéen i fysik.

Organisationskommittéen innefattade Bo Cedervall, Maria Doncel, Claes Fahlander, Arne Johnsson, Roberto Liotta, Ayse Aac Nyberg, Johan Nyberg och Ramon Wyss. Ordförande var Chong Qi från KTH.

Chong Qi och Karin Schönning för Kärnfysiksektionen

Två dagar med fokus på vetenskap och forskning

Fredagen den 21:a och lördagen den 22:a april arrangerades två dagar med fokus på forskning och vetenskap i Uppsala. Evenemanget startade på fredagen med Ångströmlaboratoriets 20-årsjubileum (läs mer här: http://www.polacksbacken.uu.se/Valkommen_till_Polacksbacken/angstromlaboratoriet). Ångströmlaboratoriet utgör ett av Uppsala universitets campusområden och inhyser stora delar … Läs mer

Tvådimensionella material

Tvådimensionella material, dvs material bestående av bara några få atomlager, blir alltmer intressanta inom forskarvärlden på grund av att de har unika egenskaper. För att förstå dessa material måste man veta vilka atomer som finns på materialets yta, och var … Läs mer

March for Science!

Nu på lördag den 22 april äger den internationella manifestationen för vetenskap, March for Science, rum: för att alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap, för att alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta … Läs mer