Fysikaktuellt 2019-1

Hur vet vi att Exoplaneter finns? Årets första medlemstidning, Fysikaktuellt 2019-1 som når läsarna 27 februari kan hjälpa till med svaret.

Du kan även hitta en artikel om Artificiell intelligens (AI) som tar upp dess risker och möjligheter.

En populärvetenskaplig framställning av Christian Lorenz doktorsavhandling i fysik om Atomkärnors kvanttillstånd och deras sönderfall är en spännande fortsättning för den intresserade. Om du till sist vill informera dig om Wallenbergs fysikpris så går det också bra.

Trevlig sportlovsläsning!
Redaktionen

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6 Utredningen tillsattes 27 april 2017, tog namnet ”STRUT” och det över 400 sidor långa betänkandet överlämnades 1 feb 2019. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/sou-20196/] Nedan följer en mycket kondenserad sammanfattning av några av förslagen. … Läs mer