Stödjande medlemmar & institutioner

Samfundet har för närvarande följande stödjande institutioner:

 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för fysik
 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2
 • Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd- och geovetenskap
 • Göteborgs universitet, Institutionen för fysik
 • Högskolan i Halmstad, IDE-sektionen
 • Karlstads universitet, Avdelningen för fysik och elektroteknik
 • Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för fysik
 • Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för teoretisk fysik
 • Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för tillämpad fysik
 • Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
 • Lunds universitet, Fysiska institutionen
 • Lunds universitet, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
 • Nordita, Nordic Institute of Theoretical Physics
 • Stockholms universitet, Fysikum
 • Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi
 • LiU Norrköping, Institutionen för Naturvetenskap och Teknik (ITN)
 • Institutet för rymdfysik (IRF)

Samfundet har för närvarande följande stödjande medlemmar:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone