Nationalkommittén för fysik

Nationalkommittén för fysik (NKF) är en kommitté tillsatt av Kungl. Vetenskapsakademien. Kommittén, som för närvarande är identisk med Svenska Fysikersamfundets styrelse, har som uppgift att främja forskning och utbildning inom fysik. Kommittén ska också uppmuntra samarbete med andra, närliggande, vetenskapsområden, samt verka som experter och rådgivare åt universitet och akademien. NKF representerar också Sverige i den internationella unionen för ren och tillämpad fysik, IUPAP.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone