Kosmologi och beräkningar

För att förklara senaste årtiondens observationer inom kosmologi och astronomi har hypotetiska begrepp som mörk energi och mörk materia införts. I fallet med mörk materia har mycket resurser lagts ned på att försöka finna svar på vad denna materia verkligen … Läs mer