Praktikprogram på CERN för gymnasieelever

Forskningscentret CERN i Geneve har nyligen startat ett två veckors praktikprogram för gymnasieelever från de olika medlemsländerna. År 2018 inbjuds svenska elever att vara med på programmet. Det är ett helt unikt tillfälle för motiverade elever att på plats få upptäcka och uppleva CERN och dess forskningsverksamhet.

 

 

 

 

 

 

Det svenska programmet äger rum 10 – 23 juni 2018 och är öppet för gymnasister, i första hand från årskurs 2 och från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Deltagarna måste ha fyllt minst 16 år vid programmets början.

Under de två veckorna får eleverna jobba två och två med små projekt i olika grupper och avdelningar på CERN med handledare som är svensk- eller engelskspråkiga. Projekten är framför allt av teknisk karaktär; t.ex. jobb i en verkstad eller i ett detektorlaboratorium men också något administrativt jobb t.ex. i ett bibliotek kan förekomma. Jobben kommer att preciseras under våren och sedan fördelas på de utvalda eleverna men oavsett var eleven hamnar så blir det spännande och utmanande uppgifter.

Parallellt med praktikjobben får eleverna följa ett antal föreläsningar om forsknings¬verksamheten på CERN och göra en rad olika studiebesök på CERNs många acceleratorer och experiment.

Dessutom kommer ett rikt socialt program att erbjudas.

Eleverna får bo gratis på CERNs egna hotell på området och får matkuponger för måltiderna på CERNs restauranger. Även flygbiljetter bekostas av programmet.
Det preliminära programmet (kommer att kompletteras under våren) finner ni här: https://indico.cern.ch/event/685358/timetable/

Ansökan görs via följande länk senast 16 februari 2018:
https://indico.cern.ch/event/685358/registrations/39056/

I ansökan behöver du ange e-post-adress till en lärare som kan kontaktas som referens.

Kommentarer inaktiverade.