Sektionen för plasmafysik – Medlemskap

Varför bli medlem i plasmasektionen?

Plasmasektionen

 • är ett forum där plasmafysiker av alla sorters inriktningar kan mötas.
 • verkar för att stärka svensk plasmafysikforskning och forskarutbildning inom plasmafysik.

Alla som vill bidra till detta eller är intresserade av plasmafysik är varmt välkomna i plasmasektionen.

Vad betyder detta i praktiken?

 • Vi ordnar sektionsmöten, där plasmafysiker av alla inriktningar kan träffas för att knyta kontakter. Sektionsmötena erbjuder möjligheter för deltagarna att dra paralleller inom plasmafysikforskningens olika delområden.
 • En aktiv plasmasektion bör verka för att öka synligheten av forskning inom plasmafysik. Att sprida information om plasmaforskningens betydelse är en angelägen uppgift som kan vara av stor vikt på sikt. Detta kan exemelvis göras i fysikersamfundets regi, via tidningen Fysikaktuellt, men även på andra sätt. Värt att notera är att Svenska fyskersamfundets tidskrift – Fysikaktuellt – skickas ut till alla medlemmar.
 • Medlemmar i sektionen kan påverka vad plasmasektionen ska ägna sig åt genom att göra sin röst hörd vid sektionsmötena.

För forskare

 • Du kan hitta nya nationella samarbetspartners.
 • Du kan sätta upp samarbeten för att arrangera kurser och workshops.
 • Du kan enkelt sätta upp en betygskommitté och kontakta en opponent.
 • Genom Plasmasektionen behöver inte doktorandkurser vara bundna till enskilda universitet, utan istället ges möjlighet till kursverksamhet på nationell nivå, vilket ökar kvaliten.

För doktorander

 • Som ny doktorand kan du hålla ditt första forskningsföredrag i en mer hemtam miljö än en internationell konferens.
 • Genom plasmasektionen har du tillgång till ett stort nätverk av erfarna, seniora forskare.
 • Du kan etablera kontakter för ev. postdoc eller fast tjänst i framtiden


De övergripande målen för sektionen står formulerade i sektionens stadgar.

För vidare aspekter av medlemskapet i Svenska fysikersamfundet se http://www.fysikersamfundet.se/bli-medlem/

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumeita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada huumeita, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.