Ansökan om medlemskap

Medlemmar får Samfundets tidskrift Fysikaktuellt fyra gånger per år och Samfundets årsbok Kosmos, samt har rätt till avgiftsfritt medlemskap i Samfundets specialiserade sektioner. För studerande och för pensionärer finns en reducerad avgift.

Information angående hantering av personuppgifter.
De personuppgifter som vi har, lagras tills vi uppfyllt våra åtaganden gentemot dig därefter gallras uppgifterna i vårt system.

För att vi ska godta din ansökan måste du fylla i namn, adress, telefon och e-post.