Ansökan om medlemskap

Medlemmar får Samfundets tidskrift Fysikaktuellt fyra gånger per år och Samfundets årsbok Kosmos, samt har rätt till avgiftsfritt medlemskap i Samfundets specialiserade sektioner. För studerande och för pensionärer finns en reducerad avgift.

Information angående hantering av personuppgifter.
De personuppgifter som vi har, lagras tills vi uppfyllt våra åtaganden gentemot dig därefter gallras uppgifterna i vårt system.

För att vi ska godta din ansökan måste du fylla i namn, adress, telefon och e-post.

Förnamn *

Efternamn *

Födelsedatum *

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer *

E-post *

Medlemskategori:

Ordinarie (400 kr)Doktorand (250 kr)Pensionär (250 kr)Student (100 kr)

Sektioner:

Atom, molekyl och optisk fysik
Biologisk och medicinsk fysik
Elementarpartikel- och astropartikelfysik
Fysik och samhälle
Gravitation
Kondenserade materiens fysik med nanofysik
Kvinnor i fysik
Kärnfysik
Matematisk fysik
Plasmafysik
Undervisning

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone