Sektionen kvinnor i fysik – Aktuellt

Styrelsen KIF kartlägger jämställdhetsåtgärder vid landets universitet.

Styrelsen för KIF har startat ett projekt för att kartlägga och initiera nya projekt vid landets högskolor för att öka jämställdheten vid de teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna. En del av detta initiativ är att besöka landets universitet och diskutera med universitetsledningarna möjliga åtgärder. Redan nu finns mycket bra åtgärder vidtagna vid Linköping och vid Umeå universitet där särskilda tidsbegränsade satsningar skett centralt för att redan anställda kvinnliga forskare skall erhålla docentkompetens och professorskompetens inom ett par år.

Sektionsstyrelsens kartläggning har visat att den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid landets universitet är långt ifrån jämställd och att åtgärder verkligen behövs både för att närma sig de siffror som finns uppställda som jämställdhetsmål och för att säkerställa att framtidens fakultet har en sammansättning med ökad jämställdhet och därmed också högre kvalitet.

Vi frågar oss hur skall de högt uppsatta målen kunna nås? (t.ex.KTH rektors blog 2012-02-06
”Det finns därför fog för optimism om att målet 20% ska nås i slutet av 2012. ..Just nu pågår en dialog om mål för perioden 2012-15. Här har vi fått ett förslag på att 20% av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor, vilket jag tror är realistiskt.” http://www.kth.se/om/rektor/rektors-tankar/rektors-veckobrev-februari-2012-1.277531 ).

Som exempel kan nämnas att andelen kvinnliga professorer vid landets teknisk-naturvetenskapliga fakulteter är mellan 6% – 18%, att andelen lektorer ligger på 10-15% och andelen postdoc ligger ännu lägre. En intressant utveckling har varit att andelen kvinnliga rektorer vid landets större universitet nu är rekordhögt (kvinnliga rektorer finns nu vid Umeå, Luleå, Uppsala, SLU, CTH, GU, Linköping, Karlstad) medan andelen kvinnor i universitetens ledningsgrupper/fakultetsledning fortfarande är mycket lågt (så t.ex. är alla tio skolchefer vid KTH manliga).

Ojämställdheten på KTH är kartlagd
http://campi.kth.se/nyheter/ojamstalldheten-pa-kth-ar-kartlagd-1.386877
(130513)

Kvinnor leder men få når toppen
http://www.youtube.com/watch?v=lUSgLaV7v_M
(130423)

Why bias holds women back:
http://edition.cnn.com/2012/10/01/opinion/urry-women-science/
(130321)

Nätverk skall lyfta kvinnor till toppen
http://www.sydsvenskan.se/lund/natverk-ska-lyfta-kvinnor/
(130129)

Nya förslag för åtgärder för ökad jämställdhet vid landets högskolor
http://www.kth.se/forskning/pa-djupet/obligatoriska-chefskurser-for-okad-jamstalldhet-1.344438
(121029)

Konferens: Jämställdehet i en autonom högskola, Nov. 14-15, KTH, Stockholm
(120924)

Hur står det till med jämställdheten vid våra högskolor?

Ref. C Jacobsson, VR
(120705)

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia lääkkeitä verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo ”cialis 20mg”? Aiotko saada lääkkeitä, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut ”cialis 5 mg”. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on ”cialis 20 mg”. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone