Sektionen för jämställdhet och Lika Villkor i fysik – Aktuellt

Facebook-grupp skapad
Sektionen har en Facebook-grupp. Facebook-gruppen ska användas för att skapa nätverk och informera om utlysningar, konferenser och liknande som kan intressera sektionens medlemmar. Länken till sidan finner ni här!