Från datortomografi till Krauss på Lise Meitnerdagarna 2017

När Lise Meitnerdagarna öppnade portarna sista helgen i november var det för tredje året i rad som fysikintresserade gymnasister från hela landet gavs möjlighet att samlas och inspireras av fysik. Programmet hade stor bredd: Kristina Ydström talade om datortomografi, Julia Järlebark om Lise Meitner, Sara Strandberg om vad protonkollisioner kan lära oss om universum, Mikael Fogelström om tvådimensionella materials märkliga egenskaper, Katja Gallo om fotonik och Ellen Moons om solcellers inre liv. Dessutom fick deltagarna pröva experiment från Vetenskapens hus, och från finaltävlingen i Wallenbergs fysikpris. I utställningslokalen gavs tips om olika aktiviteter som forskarskolor och tävlingar, och flera universitet passade också på att informera om sina fysikutbildningar.

Deltagarna på Lise Meitnerdagarna 2017 samlade i trappan på Alba Nova med tre av arrangörerna i limefärgade tröjor i förgrunden: Maja Arvola, Oskar Vallhagen och Lara Sheik. Saknas: Julia Järlebark.

I ett av inslagen under lördagen fick deltagarna testa experimentella uppgifter från Wallenbergs fysikpris och sen redovisa sina lösningar för varandra.

Lawrence Krauss fick många frågor långt efter att han avslutat sin föreläsning.

Avslutningstalaren, Lawrence Krauss, kom i bokstavlig mening direkt från Arizona och höll ett bejublat föredrag om The greatest story ever told… So far. Att de nu fått lyssna på den största berättelsen (hittills) var också så som Oskar Vallhagen sammanfattade upplevelsen när han efteråt tackade Krauss!

Lise Meitnerdagarna kan genomföras tack vare hårt och engagerat arbete från Maja Arvola, Julia Järlebark, Lara Sheik och Oskar Vallhagen som utgör den svenska sektionen av Young Minds, ett europeiskt näverk för unga fysikintresserade. Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan har ställt upp som generösa värdar, och oumbärligt ekonomiskt stöd har getts från Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, Kungl. Hvitfeldtska stiftelsen, Bertill Wollerts stiftelse samt Tage Swahns stiftelse.

Stort och varmt tack till er alla!

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande i Svenska fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.