Oseenpriset 2024

I samband med att Svenska Fysikersamfundet fyllde 100 år 2020 instiftades ett pris för bästa svenska doktorsavhandling i fysik. Priset delas ut av Fysikersamfundet och Nationalkommittén i fysik och har namnet Oseenmedaljen efter samfundets grundare Carl Wilhelm Oseen. Medaljen som … Läs mer