Welcome to the webinar “Population and Environmental Change”

Date: 23-24 September, online event on Zoom.

The symposium is organised by The Royal Swedish Academy of Sciences.

Lectures by:

  • Professor Lori Hunter, University of Colorado, USA.
  • Professor Leiwen Jiang, Asian Demographic Research Institute (ADRI), Shanghai University, China and Population Council, USA.
  • Professor Eric Lambin, Stanford University, USA and University of Louvain, Belgium.
  • Professor Wolfgang Lutz, Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, OeAW, University of Vienna), Austria.
  • Professor Karen Seto, Yale University, USA.

Panel discussion with:

  • Professor Gustaf Arrhenius, The Institute for Futures Studies, Sweden
  • Dr. Wendy Broadgate, Future Earth, Sweden.
  • Professor Line Gordon, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden.
  • Professor Thomas Sterner, University of Gothenburg, Sweden

For more information, a programme and registration follow this link.

Årsmöte 2021

Välkommen till Fysikersamfundets årsmöte 2021!

I år bjuder vi in till årsmöte i Svenska Fysikersamfundet per Zoom. Välkommen till årsmöte 5 augusti kl 11.00.  Medlemmar som önskar deltaga i mötet får zoomlänk genom att kontakta styrelsen företrädesvis per e-post. Dagordningsförslag tillhandahålls under “Åsmöte” i menyn till vänster. Verksamhetsberättelse läggs även ut där innan mötet.

Jonathan Weidow, ordförande

Oseenmedaljen 2021

Martin Josefsson, 2021 års mottagare av Oseenmedaljen. Oseenmedaljen 2021 tilldelas Martin Josefsson, Lunds universitet med avhandlingen ”Quantum-Dot Heat Engines” för hans bidrag till förståelsen för transport av elektroner och värme i kvantprickar kopplade till makroskopiska kontakter. Martins forskning är ett … Läs mer