Uppdaterad strategi för europeisk partikelfysik

  En artistisk tolkning av produktion av Higgspartiklar i en e+e- kolliderare. Copyright: D Dominguez/CERN Omfattande diskussioner inom partikelfysiksamhället har pågått under nästan två år (se t.ex. https://www.fysikersamfundet.se/strategin-for-europeisk-partikelfysik/) för att ge riktlinjer om partikelfysikens framtid. Detta ledde fram till att … Läs mer

Fysikaktuellt 2020-4

I årets sista nummer djupdyker vi i svarta hål, tittar närmare på möjligheterna till liv på andra planeter och undersöker förutsättningarna för undervisning på distans. Dessutom kan du testa dina kallaste fysikkunskaper i vårt vinterquiz.

Trevlig läsning!
Redaktionen

Infångning av koldioxid – var står tekniken?

Den 4 november arrangerar Vetenskapsakademien och Rifo ett webbinarium på temat ” Infångning av koldioxid – var står tekniken?”. Evenemanget kommer att genomföras digitalt. På Vetenskapsakademiens webbsida finns mer information, samt en länk till registrering:www.kva.se/infangningkoldioxid Jonathan Weidow, Ordförande Svenska Fysikersamfundet … Läs mer