Fysikdagarna

Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som äger rum vartannat år. Vanligtvis består det av två dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök. De flesta sektioner håller möten i samband med Fysikdagarna, ofta med föredrag. Under mellanåren ersätts Fysikdagarna av Nordiska Fysikdagar där värdskapet alternerar mellan de nordiska Fysikersamfunden. Fysikdagarna kommer 2022 att hållas i Lund.

Fysikdagarna 2023 14-16 juni

Århundraden av modern fysik

Svenska Fysikersamfundets konferens, Fysikdagarna, hålls 14-16 juni vid AlbaNova universitetscentrum i
Stockholm. Det ett ett återkommande evenemang som arrangeras på olika orter olika år. Konferensen bjuder på föreläsningar om aktuella ämnen som klimatförändringar, astronomiska observationer och
fysikundervisning, samt laboratorievisningar och en posterutställning. Det gemensamma programmet
blandas med sektionsspecifika aktiviteter.

Registreringen är öppen från 24 februari till och med den 5 maj, läs mer på
https://indico.fysik.su.se/e/fysikdagarna2023

Aktiviteter under Fysikdagarna

I programmet presenteras spännande fysik i allmänt tillgängliga plenarföreläsningar. I de olika sektionernas program ges mer specialiserade presentationer och en uppdatering kring aktuella resultat i olika fält. Under gemensamma pauser för lunch och fika ges möjlighet att träffa medlemmar i olika sektioner, och forskare från hela landet uppmuntras att presentera sin forskning i posterutställningen.
Under Fysikdagarna kommer det finnas möjlighet att boka in sig på besök i olika forskningslaboratorier med guidning på svenska eller engelska, beroende på vem som agerar guide. Följ till exempel med på en rundtur i jakten på mörk materia i XENON-laboratoriet, passa på att få en inblick i “rymdlådan” DESIREE, få en uppdatering om nya kvantmekaniska rön i laboratoriet för kvantoptik, eller besök forskarna i ytfysik som berättar om vad man lärt sig om kemiska processer i katalysatorer på en atomär nivå.

Aktiviteter särskilt riktade mot gymnasielärare

Undervisningssektionen har satt samman ett program för gymnasielärare späckat med spännande fysik. Bland annat ges en föreläsning om NASA-uppdraget DART, som ändrade omloppsbanan för asteroidmånen Dimorphos. Vetenskapens Hus arrangerar en workshop kring solenergi och vindkraft. I Fysikdagarnas utställning medverkar också ett flertal läromedelsförlag. Fredagen den 16 juni planeras utflykter till antingen Nobelmuseum eller Ytterby gruva. På grund av begränsningar kommer det vara ”först till kvarn” som gäller.

Vädersolstavlan, en av de äldsta avbildningarna
av Stockholm, hänger i Storkyrkan i Gamla stan
och föreställer haloringar över den medeltida
huvudstaden. Tavlan har valts som symbol för
Fysikdagarna, eftersom den visar på vår
fascination över fysikaliska fenomen och hur de
kan representeras. (CC-BY Foto: Nora Odelius)

Plenarföreläsningarna kommer att hållas på engelska.

Klimat och klimatförändringar Raymond Pierrehumbert, University of Oxford
James Webb rymdteleskop Macarena Garcia Marin, European Space Agency
IceCube neutrinoobservatoriet Olga Botner, Uppsala universitet
Genus och fysik Anna Danielsson, Stockholms universitet
Nobelpriset i fysik 2022 Armin Tavakoli, Lunds universitet
Nobelprisets historia Karl Grandin, Kungl. Vetenskapsakademien
Forskningsaktiviteter på Nordita Sofia Qvarfort, Nordita

 

Fysikdagarna i Lund 15 – 17 juni 2022.

Fysikdagarna  2022 kommer att hållas i Lund 15 – 17 juni. För mer information se https://indico.cern.ch/e/fysikdagarna2022

Nordiska Fysikdagarna i Uppsala 19 – 21 augusti 2020 blev uppskjutna till 2021!

Nordiska Fysikdagarna  2020 som planerades att hållas i Uppsala 2020 blev uppskjutna till 2021 pga den allmänna hälsosituationen och hålls virtuellt 4-6 augusti 2021. För mer information se följande sida: http://nordicphysicsdays2020.se.

Fysikdagarna i Linköping 3 – 5 oktober 2019.

Fysikdagarna  2019 hölls i Linköping. För mer information se http://fysikdagarna2019.se.

Svenska Fysikdagarna i Göteborg 27 – 29 oktober 2016

Under Fysikdagarna den 27-29 oktober samlades över 330 forskare, fysiklärare och andra naturvetenskapligt intresserade i Göteborg. Föredrag gavs av den världsberömda kosmologen och populärvetenskapliga författaren Lawrence M Krauss från USA och den välkände nätverksanalytikern Albert-László Barabási. Dessutom gavs föredrag av årets fysiklärare Jenny Jansson. På plats fanns även rymdforskaren Gabriella Stenberg-Wieser, känd från Fråga Lund, och experter på årets 2016 års Nobelpris i fysik.

Under lördagen den 29 oktober fick Europa dessutom en ny fysikhistorisk plats iom invigningen av Uddmanska huset i Kungälv som ny EPS Historic site. Kärnfysikern Lise Meitner var gäst där när hon knäckte gåtan med hur en atom kan klyvas.

Nordiska fysikdagar i Trondheim 9 – 12 juni 2015

De nordiska Fysikersamfunden gemensamma Fysikdagar hölls i Trondheim. Konferensen hade ett mycket brett program, och vände sig till forskare, lärare och fysikstudenter. På plenarprogrammet bl a: Serge Haroche, Mike Lockwood, Jean-Marc Triscone, Cees Dekker och Daniel Bonn. För mer information se http://www.ntnu.edu/physics/npd2015.

Svenska Fysikdagarna 2014 i Stockholm en succé!

Fysikdagarna 2014 hölls på Alba Nova i Stockholm och blev en stor succe, både vad gäller innehåll och antalet deltagare. För den som inte var med (eller vill se en favorit i repris) finns flera av plenarföredragen inspelade och tillgängliga på Alba Novas hemsida:

  • “Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga” av Sören Holst
  • “Årets Nobelpris i fysik” av Lars Samuelson
  • “IceCube and the Discovery of High-Energy Cosmic Neutrinos” av Francis Halzen
  • “Från sanatorium till Nobelkommitte – C.W. Oseen och moderniseringen av fysiken i Sverige” av Karl Grandin

Vi tackar fysikinstitutionerna vid KTH och Stockholms universitet, samt Vetenskapens Hus för det utmärkta värdskapet, och då i synnerhet organisationskommitten: Svante Jonsell, Elisabeth Rachlew, Per-Olof Hulth och Stefan Åminneborg.

Tidigare fysikdagar