Fysikdagarna

Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som äger rum vartannat år. Vanligtvis består det av två dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök. De flesta sektioner håller möten i samband med Fysikdagarna, ofta med föredrag. Under mellanåren ersätts Fysikdagarna av Nordiska Fysikdagar där värdskapet alternerar mellan de nordiska Fysikersamfunden. Fysikdagarna kommer 2022 att hållas i Lund.

Fysikdagarna i Lund 15 – 17 juni 2022.

Fysikdagarna  2022 kommer att hållas i Lund 15 – 17 juni. För mer information se https://indico.cern.ch/e/fysikdagarna2022

Nordiska Fysikdagarna i Uppsala 19 – 21 augusti 2020 blev uppskjutna till 2021!

Nordiska Fysikdagarna  2020 som planerades att hållas i Uppsala 2020 blev uppskjutna till 2021 pga den allmänna hälsosituationen och hålls virtuellt 4-6 augusti 2021. För mer information se följande sida: http://nordicphysicsdays2020.se.

Fysikdagarna i Linköping 3 – 5 oktober 2019.

Fysikdagarna  2019 hölls i Linköping. För mer information se http://fysikdagarna2019.se.

Svenska Fysikdagarna i Göteborg 27 – 29 oktober 2016

Under Fysikdagarna den 27-29 oktober samlades över 330 forskare, fysiklärare och andra naturvetenskapligt intresserade i Göteborg. Föredrag gavs av den världsberömda kosmologen och populärvetenskapliga författaren Lawrence M Krauss från USA och den välkände nätverksanalytikern Albert-László Barabási. Dessutom gavs föredrag av årets fysiklärare Jenny Jansson. På plats fanns även rymdforskaren Gabriella Stenberg-Wieser, känd från Fråga Lund, och experter på årets 2016 års Nobelpris i fysik.

Under lördagen den 29 oktober fick Europa dessutom en ny fysikhistorisk plats iom invigningen av Uddmanska huset i Kungälv som ny EPS Historic site. Kärnfysikern Lise Meitner var gäst där när hon knäckte gåtan med hur en atom kan klyvas.

Nordiska fysikdagar i Trondheim 9 – 12 juni 2015

De nordiska Fysikersamfunden gemensamma Fysikdagar hölls i Trondheim. Konferensen hade ett mycket brett program, och vände sig till forskare, lärare och fysikstudenter. På plenarprogrammet bl a: Serge Haroche, Mike Lockwood, Jean-Marc Triscone, Cees Dekker och Daniel Bonn. För mer information se http://www.ntnu.edu/physics/npd2015.

Svenska Fysikdagarna 2014 i Stockholm en succé!

Fysikdagarna 2014 hölls på Alba Nova i Stockholm och blev en stor succe, både vad gäller innehåll och antalet deltagare. För den som inte var med (eller vill se en favorit i repris) finns flera av plenarföredragen inspelade och tillgängliga på Alba Novas hemsida:

  • “Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga” av Sören Holst
  • “Årets Nobelpris i fysik” av Lars Samuelson
  • “IceCube and the Discovery of High-Energy Cosmic Neutrinos” av Francis Halzen
  • “Från sanatorium till Nobelkommitte – C.W. Oseen och moderniseringen av fysiken i Sverige” av Karl Grandin

Vi tackar fysikinstitutionerna vid KTH och Stockholms universitet, samt Vetenskapens Hus för det utmärkta värdskapet, och då i synnerhet organisationskommitten: Svante Jonsell, Elisabeth Rachlew, Per-Olof Hulth och Stefan Åminneborg.

Tidigare fysikdagar