Oseenpriset 2024

I samband med att Svenska Fysikersamfundet fyllde 100 år 2020 instiftades ett pris för bästa svenska doktorsavhandling i fysik. Priset delas ut av Fysikersamfundet och Nationalkommittén i fysik och har namnet Oseenmedaljen efter samfundets grundare Carl Wilhelm Oseen. Medaljen som delas ut är den minnesmedalj som Vetenskapsakademien slog 1982. Förutom medaljen erhåller vinnaren även ett diplom och en prissumma på 100 000 kr. Prispengarna är från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Svenska Fysikersamfundets styrelse har beslutat att Oseenmedaljen 2024 tilldelas Max Karlsson från Linköpings universitet med avhandlingen ”Dynamics in Blue Emitting Metal Halide Perovskites for Light Emitting Diodes” för hans bidrag till utvecklingen av mer stabila och effektiva perovskitbaserade lysdioder.

Kommentarer inaktiverade.