Prisföreläsningar och prissymposier 2024

Den 13-15 maj arrangerar KVA prisföreläsningar (i Lund) och prissymposier (i Stockholm) med anledning av årets Crafoordpris i matematik och astronomi. Den 13 maj samlas pristagarna i Lund och ger sina prisföreläsningar och den 15 maj arrangeras två parallella symposier Stockholm, matematik på KTH och astronomi på KVA.

Måndag 13 maj i Lund
The Crafoord Prize Lectures in Mathematics and Astronomy
Tid: 09:30-14:15
Plats: LUX, Helgonavägen 3, Lund
Mer information, program och anmälan: https://www.kva.se/evenemang/the-crafoord-prize-lectures-in-mathematics-and-astronomy-2024/

Onsdag 15 maj i Stockholm
The Crafoord Prize Symposium in Mathematics: Algebraic geometry and Kähler geometry
Tid: 09:30-16:45
Plats: E1, KTH, Lindstedtsvägen 3, Stockholm
Mer information, program och anmälan: https://www.kva.se/evenemang/the-crafoord-prize-symposium-in-mathematics-2024/

Onsdag 15 maj i Stockholm
The Crafoord Prize Symposium in Astronomy: New avenues in solar and stellar physics
Tid: 09:00-17:05
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Mer inforamtion, program och anmälan: https://www.kva.se/evenemang/the-crafoord-prize-symposium-in-astronomy-2024/

Kommentarer inaktiverade.