Kondenserade materiens fysik med nanofysik – Forskning

Chalmers Tekniska Högskola:

 


Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2)

Forskning inriktad mot framtidens nano-och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem. Läs mer >>

Besök hemsida: www.chalmers.se/mc2/

Göteborgs universitet:

 


Kondenserade materiens fysik

Bedriver forskning i kondenserade materiens teori, mesoskopisk fysik och material- och ytfysik. Läs mer >>

Besök hemsida: www.physics.gu.se

Karlstad universitet:

 


Materialfysik

Forskning med fokus på experimentella
undersökningar av ytor, gränssnitt,
nanometerstora strukturer och nano-
strukturerade material.

Besök hemsida: www.kau.se

Kungliga Tekniska Högskolan:

 


Avdelningen för nanostrukturfysik

Bedriver för närvarande forskning om kvantmekaniska Josephson kretsar, nano-strukturerade biofunktionella ytor och spinntronik. Läs mer >>

Besök hemsida: www.nanophys.kth.se


Teoretisk fysik

Condensed matter theory och Statistical physics group bedriver forskning inom kondenserade materiens fysik. Läs mer >>

Besök hemsida:www.theophys.kth.se


Teoretisk kemi och biologi
Forskningen omfattar utveckling av teori, metoder och mjukvara för modellering av mikroskopiska system. Läs mer >>

Besök hemsida:www.theochem.kth.se

Linköpings universitet:

 


Materialfysik

Plasma & Coatings Physics, Thin Film Physics, Functional Electronic Materials , Semiconductor Materials och Nanostructured Materials bedriver forskning inom materialfysik. Läs mer >>

Linnéuniversitetet:

 


Fasta tillståndets fysik

Forskning inom kondenserad materia på LNU behandlar främst teoretiska studier av nanomagnetism, spinntronik och molekylär elektronik.

Besök hemsida: lnu.se/cmp

Lunds universitet:

 


Avdelningen för synkrotronljusfysik

Forskning inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Läs mer >>

Besök hemsida: www.lu.se

Nordita:

 


Kondenserade materiens, statistisk och biologisk fysik

Forskning inriktad på bland annat exotisk supraledning, ultrakalla atomgaser och frustrerad magnetism. Läs mer >>

Besök hemsida: www.nordita.org

Stockholm universitet:

 


Kondenserad materia och kvantoptik

Fokus på genuint kvantmekaniska fenomen hos ljus och materia, både experimentell och teoretisk forskning. Forskargrupper: Experimentell kondenserade materiens fysik, Kvantinformation och kvantoptik och Teorin för kvantmateria

Umeå universitet:

 


Kondenserade materiens fysik

Fokus på energitillämpningar av nanomaterial, främst baserade på kombinationer av katalytiska nanopartiklar och nanostrukturerade kolmaterial.
Läs mer >>

Besök hemsida: www.physics.umu.se

Uppsala universitet:

 


Fasta tillståndets fysik

Arbetet är inriktat på grundläggande förståelse för det fasta tillståndet och mot tillämpning i ny och framväxande teknik.

Besök hemsida: www.teknik.uu.se


Materialteori

Teoretisk modellbildning för material, som främst beskrivs med kvantmekaniska metoder. Läs mer >>

Besök hemsida: www.physics.uu.se


Molekylär och kondenserade materiens fysik

Forskning om växelverkan mellan ljus och materia på atomnivå.

Besök hemsida: www.physics.uu.se/molcond


Materialfysik

Särskilt intresse för storlek och struktur och hur dessa parametrar relaterar till de iakttagna fysikaliska egenskaperna hos materialen.

Besök hemsida: material.fysik.uu.se

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia lääkkeitä verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada huumeita, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.