Kondenserade materiens fysik med nanofysik – Stadgar och styrelse

Styrelse 2020

Ordförande:


Carlo Canali [omvald]
Fasta tillståndets fysik, Linnéuniversitetet
carlo.canali@lnu.se
048-044 6995

Ledamöter


Elizabeth Blackburn [new member]
Synkrotronljusfysik, Lunds Universitet
elizabeth.blackburn@sljus.lu.se
046-22 27152


Annica Black-Shaffer [omvald]
Materialteori, Uppsala Universitet
annica.black-schaffer@physics.uu.se
018-471 3152

Annica Black-Schaffer är professor i kvantmateriens teori vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på material och materiefaser där kvantmekaniska effekter är särskilt framträdande. Framförallt är hon intresserad av okonventionell supraledning och topologiska faser i materia.


Martin Magnusson [omvald]
Tunnfilmsfysik, Linköping Universitet
marma@ifm.liu.se
013-285 716


Samuel Lara-Avila [new member]
Quantum Device Physics Laboratory
Chalmers Tekniska Högskola
samuel.lara@chalmers.se

Samuel Lara-Avila at the Quantum Device Physics Laboratory (Chalmers University of Technology) is an experimentalist working on electron transport through low dimensional-systems. His research includes work on graphene & 2D materials, directed assembly of nanoparticles and light–matter interactions.


Stadgar

Sektionen för kondenserade materiens fysik är en sammanslutning av medlemmar inom Svenska Fysikersamfundet. Sektionen har till ändamål att:

  • främja god samverkan och goda kontakter mellan forskare i Sverige som är verksamma inom kondenserad materiens fysik,
  • assistera Svenska Fysikersamfundet vid behandling av frågor som rör sektionens verksamhetsområde,
  • vara ett instrument behjälpligt för anslagsgivande organ och forskningspolitiska organisationer för utformandet av strategier.

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumeita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada huumeita, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, joista meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.