God julläsning!

Snart kommer årets sista ”Fysikaktuellt” med posten. Den 15 december når julnumret, som i år också distribueras tillsammans med Svenska Fysikersamfundets årsbok KOSMOS, sina läsare. Mycket julläsning för den som vill! Fysikaktuellt uppmärksammar årets nobelpris i fysik och de nya … Läs mer

Ny styrelse i partikelsektionen från årsskiftet

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik får en ny styrelse från januari 2018 och Arnaud Ferrari blir ordförande. Den nya styrelsen blir i sin helhet:

Omval:     
Arnaud Ferrari             (UU, ny ordförande)
Chad Finley                 (SU)
Yvonne Becherini        (LnU)
Roman Pasechnik       (LU)

Nyval:  
Christophe Clément    (SU)
Christian Ohm             (KTH)
Caterina Doglioni        (LU)
Joakim Edsjö              (SU)
Riccardo Catena         (Chalmers)

Anne-Sofie Mårtensson
Svenska Fysikersamfundet

Man blir glad!

Man blir glad när man ser hur många det är som frivilligt tillbringar sin helg till att presentera vetenskap i olika former för barn i alla åldrar. Förra veckan var årets sista vetenskapsvecka vid Lunds universitet och temat var ”framtidens … Läs mer

Nytt rekord för antimateria

Gruppen ALPHA vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN har lyckats fånga rekordmånga antiväte-atomer. Det öppnar nya möjligheter till precisa tester av materia antimateria-symmetrier Ännu då länge har dock inga avvikelser upptäckts. Atomer av antimateria kan användas till att testa våra mest … Läs mer