Oseenmedaljen 2022

Magnus Rahm, 2022 års mottagare av Oseenmedaljen.

Oseenmedaljen 2022 tilldelas Magnus Rahm från Chalmers med avhandlingen ”There Is an Alloy at the End of the Rainbow: Structure and Optical Properties From Bulk to Nano” för att ha utvecklat beräkningsmetoder för termodynamiska och optiska egenskaper hos nanolegeringar.

I år är det tredje året som Svenska fysikersamfundet delar ut Oseenmedaljen för bästa avhandling i fysik i Sverige. Möjliga mottagare av priset är personer som har försvarat en doktorsavhandling i fysik vid ett svenskt universitet under föregående år.

De institutioner som är stödjande medlemmar till Svenska fysikersamfundet kan skicka in nomineringar. Pristagaren erhåller en medalj, ett diplom och 100 000 SEK. Prissumman är en donation från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Styrelsen för Svenska fysikersamfundet beslutar om pristagare efter att ha utvärderat de nomineringar som skickats in. I motiveringen framhålls det att Magnus Rahm är drivande och visar på en självständighet i sitt arbete med en utomordentlig analytisk förmåga och även en god förmåga att samarbeta med andra forskare. Arbetet är gränsöverskridande mellan fysik och materialvetenskap och Magnus har arbetat med andra teoretiker, men också i nära samarbete med experimentalister.

Kommittén för Oseenmedaljen: 
Johan Mauritsson, Lund
Kenneth Bodin, Umeå
Kajsa Uvdal, Linköping
Göran Johansson, Chalmers

Kommentarer inaktiverade.