Undervisningssektionen – Aktuellt

Arkiverat

24-25 november 2017
Undervisningssektionens höstmöte 2017 kommer att hållas i Stockholm den 24-25 november. Sista anmälningsdag är 31 oktober. Läs mer i inbjudan här (pdf).

Undervisningssektionens höstmöte 2012 gick av stapeln den 1 oktober 2012. Föreläsarnas ppt-presentationer (i pdf-format): Klimat- och väderprognoser [10,9 MB] Provuppgifter och experimentella prov [3,7 MB] Rapport från WCPE2012 [1,7 MB]

Den 4 oktober 2012 hölls en studiedag för gymnasielärare i Östergötland på temat Fysik och klimatet. Föreläsarnas ppt-presentationer (i pdf-format, materialet får användas fritt av lärare): Fysikparameterisering [1,2 MB] Klimatsimuleringar [8,7 MB] Data assimilering för numeriska väderprognoser [4,4 MB] Prediktabilitet [8,8 MB] Dynamisk meteorologi och numeriska prognosmodeller [4,0 MB]