Anne L´Huiller prisad av EPS

EPS har nyligen tillkännagett pristagarna för sina två mest prestigefyllda priser i kvantelektronik och optik och ett av priserna gick i år till en svensk professor, Anne L’Huillier, professor vid Lunds universitet. Priserna delas ut varannat år och i år är priscermonin den 25 juni på CLEO/Europe och EQEC i München.
2019 Prize for Fundamental Aspects of Quantum Electronics and Optics: Anne L’Huillier
Anne L’Huillier, Lunds universitet, tilldelas priset ”Fundamental Aspects of Quantum Electronics and Optics”. Motiveringen till priset lyder: “In recognition of her pioneering experimental and theoretical contributions to attosecond pulse trains using high harmonics, which form the basis of today’s successful field of attosecond science.” Det vill säga, för hennes banbrytande bidrag, både experimentellt och teoretiskt, till attosekundspulståg från övertoner, vilket är grunden till det framgångsrika forskningsfältet attofysik.
Anne L’Huillier är en svensk/fransk forskare inom attofysik. Hon föddes i Paris 1958 och studerade matematik och fysik vid Ecole Normale Supérieure och framlade sin doktorsavhandling 1986 vid l’Université Paris VI. Efter sin avhandling arbetade hon vid Commissariat à l’Energie Atomique, Saclay fram till 1995. Hon var postdoc vid Chalmers (1986), University of Southern California (1988), och besökande forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory (1993). 1995 flyttade Anne till Lunds universitet där hon installerades som professor 1997. Hon valdes in i Kungl. Vetenskapsakademien 2004 och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 2012.
Annes forskning, som är både teoretisk och experimentell, handlar om växelverkan mellan atomer och starka ljuspulser, framförallt skapandet av höga övertoner som i tidsdomänen kan resultera i tåg av attosekundspulser. Hennes nuvarande forskning inkluderar bland annat att vidareutveckla och optimera attosekundsgenereringen, men också att utnyttja attosekundspulser i olika tillämpningar, till exempel för att studera fotojonisationsprocessen. 
Mer information på EPS hemsida samt i Fysikaktuellt 2017:1  finns en presentation av Anne L’Huiller.

Johan Mauritsson

Vice ordförande i Svenska fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.