Årets Nobelpris i fysik: Observationen av gravitationsvågor

Kungl. Vetenskapsakademien ger ena hälften av Nobelpriset i fysik 2017 till Rainer Weiss, LIGO/VIRGO Collaboration och den andra hälften gemensamt till Barry C. Barish, LIGO/VIRGO Collaboration och Kip S. Thorne, LIGO/VIRGO Collaboration. De belönas för sina ”avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor”.

På KVA:s hemsida beskrivs hur observationen av gravitationsvågorna gjordes, dels i en populärvetenskaplig artikel på svenska som nås genom att klicka här, och dels i en utförligare artikel på engelska här.

Läs också om gravitationsvågorna i en artikel av Ulf Danielsson på sidan 8 i Fysikaktuellt 2016:3 och i en artikel av samma författare i Kosmos 2016.

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.