Kosmologi och beräkningar

Deconstructing Cosmology av Robert H. Sanders (Cambridge University Press).

För att förklara senaste årtiondens observationer inom kosmologi och astronomi har hypotetiska begrepp som mörk energi och mörk materia införts. I fallet med mörk materia har mycket resurser lagts ned på att försöka finna svar på vad denna materia verkligen utgörs av men hittills har dessa experiment varit fruktlösa. Nyligen utkom en intressant bok i ämnet av Robert Sanders med titeln “Deconstructing Cosmology”.

Sanders är astronom med lång erfarenhet av att försöka förklara mörk materia. I boken beskrivs hur observationerna förhåller sig till både kosmologins standardmodell och till MOND (Modified Newtonian Dynamics) och det står klart att det finns många frågor inom kosmologi som vi inte förstår. Jag finner boken väldigt läsvärd och jag tror att detta kan vara intressant läsning för fysikintresserade i allmänhet!

Håkan Andréasson
Ordförande Sektionen för Gravitation

P.S. från Sekreteraren

En beräknad rotationskurva och uppmätt rotationskurva för NGC3877 (reproducerad med tillstånd från författarna).

Sekreteraren vill nämna att Håkan Andréasson med en kollega Gerhard Rein rätt nyligen publicerat beräkningar av rotationskurvor för axialsymmetriska (galax)diskar. Som läsaren säkert vet så har galaxernas rotationskurvor länge framförts som en observation som tyder på existensen av mörk materia. Artikeln kan man finna endera hos Oxford Academic eller på arxiv. Figur 14 från arxivmanuskriptet finns återgiven här bredvid och visar passningen mellan en i artikeln beräknad rotationskurva och den uppmätta kurvan för NGC3877. Se resp. länk för mer information.

Joakim Cederkäll
Samfundets sekreterare

Kommentarer inaktiverade.