Ny form för Kosmos

Kosmos är Svenska Fysikersamfundets årsbok som har kommit ut sedan 1921. Genom åren har naturligtvis Kosmos gått igenom en rad olika gestalter, både till form och innehåll. Under senare år har redaktörskapet skötts mycket förtjänstfullt av Leif Karlsson, och räkenskaperna likaledes av John-Erik Thun. Formen har varit att årsboken ges ut via ett förlag varifrån boken kunnat beställas (med en liten rabatt för samfundets medlemmar). I dagarna fick i alla fall jag inbjudan att beställa Kosmos 2017, vilket jag naturligtvis ska göra, och hoppas att alla andra medlemmar gör detsamma.

Under en tid har Samfundets styrelse funderat över om det inte vore bättre att alla medlemmar får årsboken, utan det något komplicerade beställningsförfarandet. Frågan aktualiserades ytterligare i somras då förlaget meddelade att det lägger ner sin verksamhet. Samfundets styrelse har därför beslutat att från och Kosmos 2018 kommer årsboken att samdistribueras med ett av 2018 års nummer av Fysikaktuellt. Detta är alltså sista gången Kosmos måste beställas separat. I fortsättningen kommer årsboken vara inbakad i medlemsavgiften (som är oförändrad – ytterligare ett skäl till att bli medlem för den som inte redan är det).

I samband med denna förändring hälsar vi också en ny Kosmos-redaktör, Sören Holst, välkommen. Svenska Fysikersamfundet framför också sitt varmaste tack till Leif Karlsson och John-Erik Thun för deras mångåriga arbete.

Svante Jonsell

Kommentarer inaktiverade.