Storheter och enheter inom hälsoinformatiken

Nu när hälso- och sjukvården går in i en ny digital era behövs en översyn av de standardiserade storheter och måttenheter som är nödvändiga för driftskompabilitet och säkerhet i vårdkedjan. En ny internationell arbetsgrupp har nyligen tillsatts för detta. Arbetet omfattar inte endast digitalteknologi och medicin, utan även fysikens roll som lyfts fram och granskas på nytt.

För att citera Thomas Idermark, vd vid Swedish Standards Institute (SIS) [1] “Svensk hälso- och sjukvård håller god fart in en ny era – den digitala”.

Som många säkert redan har sett tecken på sker följande utveckling i hög hastighet inom e-hälsaområdet:

  1. Appar och sensorer som i kombination kan ge verktyg för prevention, egenvård och digitala vårdmöten acne hudvård,
  2. utveckling av robotar som kan ta hand om rutinartade uppgifter,
  3. datorer som assisterar läkare vid kliniskt beslutstagande, osv.

En viktig del av den tekniska infrastrukturen som möjliggör denna utveckling är gemensamma beteckningar, terminologi och koder för de många storheter och måttenheter som används i olika delar av vården. Med informations- och kommunikationsteknikens frammarsch inom e-hälsan är det nödvändigt att granska och överväga revision av dessa då standardiserade storheter och enheter är nödvändiga för kompabilitet och säkerhet. Ett flertal av storheterna är fysikaliska (se tabellen). En gemensam arbetsgrupp [2] har nyligen bildats av två ledande tekniska kommittéer inom internationell standardisering: ISO/TC215 Hälsoinformatik och ISO/TC12 Storheter och enheter. Under våren 2018 är en lista och sammanfattning över rekommendationer avseende storheter och enheter inom e-hälsa ute på remiss (kontakta undertecknad för information).

En första uppgift är att förstå rollen av allmänt använda specifikationer för storheter och enheter som stöder kommunikation av klinisk och diagnostisk information, såsom UCUM (Unified Code for Measure Units) [3] och UN/CEFACT [4], med fokus på digital kommunikation, tillsammans med traditionella “generiska” källor inklusive SI-broschyren och standardserien ISO 80000.

Andra frågor som arbetsgruppen ska ta hänsyn till är ytterligare behov av storheter och enheter som behöver definieras för att stödja nya e-hälsaområden med tillämpningar inom genomik och molekylärbiologi; personlig medicin; miljö- och arbetshälsa; eller traditionella medicinska discipliner.  Storheter för de flesta huvudområden inom fysiken är förstås med: tid och rymd; mekanik; termodynamik, elektromagnetism; ljus; akustik; fysikalisk kemi och molekylärfysik; atom- och kärnfysik; kondenserade materien; samt informations- och kommunikationsteknik samt matematiska tecken och symboler för användning i naturvetenskap och teknologi.

Tabellen nedan ger några exempel på ett par mer eller mindre speciella storheter och enheter inom hälsoinformatiken [urval ur UCUM och UN/CEFACT]. Att upprätthålla logiska strukturer och formella terminologier för att representera och kommunicera dessa i maskinläsbar form är en stor utmaning.

Doc Leslie Pendrill, ordförande ISO/TC12 Storheter och enheter och ledamot i Fysikersamfundets styrelse.

Quantity Sector Unit name Conversion factor Symbol
Activity Atomic and Nuclear Physics curie 3,7 x 10¹⁰ Bq Ci
Particle fluence rate, (particle flux density), neutron fluence rate, (neutron flux density), current density of particles Nuclear Reactions and Ionizing Radiations reciprocal metre squared reciprocal second m⁻²/s m⁻²/s
Count defining number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). Mathematical signs and symbols tablet ? tablet
Drop, volume measure in clinical chemistry Space and time drop ml/20 drp
Time related logarithmic unit for information equal to content of decision of a sentence of two mutually exclusive events, expressed as logarithm to base 2. Information and communication technology shannon per second Sh/s Sh/s

Fotnoter:
[1] “Sköt dig själv: Patienten i centrum när vården digitaliseras”, Magasin S våren 2018, http://dp.hpublication.com/publication/9275976f/mobile/

[2] https://www.iso.org/committee/54960.html

[3] Unified Code for Units of Measure (UCUM), http://www.unitsofmeasure.org/trac

[4] UNECE Recommendation N°. 20 – Codes for Units of Measure Used in International Trade, http://www.unece.org/cefact/

Kommentarer inaktiverade.