Bli medlem, få Kosmos!

Är du en av “den fysiska vetenskapens utövare, främjare och vänner”, men ännu inte medlem i Fysikersamfundet? Passa då på att bli medlem nu! Så länge lagret räcker skickar vi ut Kosmos 2017, Vår kvantvärld som välkomstgåva till alla nya medlemmar.

Medlemskapet kostar 400 kr per år. För doktorander och för pensionärer finns en reducerad avgift på 250 kr per år. För grundutbildningsstudenter och gymnasieelever är avgiften 100 kr.

Anmäl dig här!

Som medlem i Fysikersamfundet får du medlemstidningen Fysikaktuellt fyra gånger per år, och årsboken Kosmos en gång per år. Eftersom samfundet är medlem i European Physical Society, EPS, får fullbetalande medlemmar dessutom den medlemstidning EPS ger ut, Europhysics News. Du har också möjlighet att kostnadsfritt ansluta dig till en eller flera av samfundets sektioner, och delta i sektionsverksamheten.

Som medlem får du också:

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande

Kommentarer inaktiverade.