Kärnfysikmöte på KTH

Kärnfysikavdelningen på KTH i Stockholm har nyligen, tillsammans med kollegor från Uppsala, Lund och Liverpool, anordnat en internationell workshop vid namn “Probing fundamental interactions by low energy excitations – Advances in nuclear physics”. Denna gick av stapeln vid Alba Nova i Stockholm i början av juni i år (5-9:e). Syftet var att utforma nya metoder som kan hjälpa oss att förstå befintliga experimentdata inom kärnfysiken, samt att förutsäga kärnors egenskaper som sedan kan undersökas vid nya, för ändamålet designade experiment.

Runt 110 forskare och studenter hade anmält sig och programmet bestod av 65 föredrag. Vi diskuterade ett flertal aspekter av de egenskaper hos atomkärnor som nyligen upptäckts av olika experiment.

I korthet omfattade programmet

– Effektiva lågenergiapproximationer av QCD och modeller där atomkärnors egenskaper härleds från den underliggande QCD-teorin,
– Status och utmaningar hos storskaliga växelverkansmodeller,
– Växelverkan och täthetsfunktionalitesberäkningar,
– Neutron-protonkorrelationer och parkoppling,
– Klusterkärnor, radioaktiva sönderfall och relaterade processer,
– Dynamiska symmetrier och algebraiska angreppssätt inom kärnstrukturfysik,
– Översikt över de senaste experimentella framstegen.

Workshopen sponsrade i synnerhet deltagande från doktorander och unga forskare, vilket var möjligt bland annat tack vare medel från Vetenskapsrådet (VR), Wenner-Grenstiftelsen, samt Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) genom Nobelkommittéen i fysik.

Organisationskommittéen innefattade Bo Cedervall, Maria Doncel, Claes Fahlander, Arne Johnsson, Roberto Liotta, Ayse Aac Nyberg, Johan Nyberg och Ramon Wyss. Ordförande var Chong Qi från KTH.

Chong Qi och Karin Schönning för Kärnfysiksektionen

Kommentarer inaktiverade.