Det nya internationella måttsystemet – tid för ett nytt måttsystem

Idag kan alla måttenheter härledas från SI-systemets sju basenheter (meter, kilogram, sekund, kelvin, candela, ampere, mol). Genom nya forskningsframsteg planeras nu en reformering av SI-systemet. Förändringen förväntas att bli beslutad 2018, och forskare på alla länders olika Nationella Metrologiinstitut jobbar nu med förberedelserna för att införa det nya SI-systemet (läs mer här).

SI-systemet är uppbyggt på långsiktig forskning inom grundläggande vetenskap och teknik och det finns många och framstående exempel där fundamental forskning har bidragit till utvecklingen av SI och spårbara mätningar. Samtidigt ger SI-systemet underlaget till kvantitativa jämförbara mätvärden på alla noggrannhetsnivåer och för alla tillämpningsområden i industri och samhälle världen över, vilket gör att produkter och processer kan bli kvalitetssäkrade.

I “New SI” kommer fyra av SI-basenheterna, nämligen kilogram, ampere, kelvin och mol, att omdefinieras i termer av konstanter; de nya definitionerna kommer att baseras på fasta numeriska värden för Planckkonstanten (h), elementarladdningen (e), Boltzmannkonstanten (kB) respektive Avogadrokonstanten (NA). Omdefineringen innebär bland annat att den ikoniska internationella massaprotoptypen på Internationella byrån för mått och vikt, i Paris, kommer att pensioneras efter nästan 130 år i tjänst. I det nya systemet kommer alla SI-enheter vara definierade utifrån naturkonstanter, vilket varit en långsiktig målsättning som formulerades bland annat av fysikern Maxwell  redan i slutet av 1800-talet: “If we wish to obtain standards of length, time and mass which shall be absolutely permanent, we must seek them not in the dimensions or the motion, or the mass of our planet, but in the wavelength, the period of vibration, and the absolute mass of this imperishable and unalterable and perfectly similar molecules.”

Ett viktigt datum att notera är stängningsdatum för publicering av nya data som ska behandlas av CODATA-arbetsgruppen för grundläggande konstanter för den särskilda justeringen av de grundläggande konstanterna som förberedelse för omdefinitionen. Nya resultat för införande i denna justering måste accepteras för offentliggörande senast den 1 juli 2017.

Metrologi i  Sverige

I Sverige har regeringen utsett RISE till Nationellt Metrologiinstitut (även kallat Riksmätplats). Uppdraget styrs av ett VINNOVA-programråd, och innebär att RISE ansvarar för upprätthållandet av SI-systemet i Sverige, samt säkerställer att samhället och näringsliv har tillgång till spårbara mätningar med högsta möjliga noggrannhet. Institutets uppgift är även att ligga i framkant och bedriva forskning (ofta tillsammans med internationella partners), för att kunna realisera SI-enheterna och hantera framtidens mättekniska utmaningar.

För mer ingående information och intressanta detaljer om det nya SI-systemet uppmanar vi er att hålla ett öga på kommande nummer av Fysikaktuellt!

Hitta till oss: https://www.sp.se/sv/about/find/Sidor/default.aspx

Leslie Pendrill
Styrelseledamot Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.