Tvådimensionella material

Tvådimensionella material, dvs material bestående av bara några få atomlager, blir alltmer intressanta inom forskarvärlden på grund av att de har unika egenskaper.

Avbildning av MXene i elektronmikroskop. De ljusa prickarna visar var syreatomer binder till metallatomer (blå) i materialet.

För att förstå dessa material måste man veta vilka atomer som finns på materialets yta, och var de sitter. ”En bild säger mer än tusen ord” brukar man säga, och i de bilder man kan få fram med ett elektronmikroskop så stämmer detta. Nyligen lyckades forskare avbilda hur enskilda syreatomer binder till en så kallad MXene som är ett tvådimensionellt material avsett för energilagring. På den bifogade bilden ser man hur (ljusa) syreatomer sitter på en yta av (blå) metallatomer. Man ser också hur syreatomer binder till undersidan i ett vaxkakeliknande mönster. Bilden är tagen vid Linköpings universitet. Mer information finns här!

Johanna Rosén
Styrelseledamot Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.