Två dagar med fokus på vetenskap och forskning

Fredagen den 21:a och lördagen den 22:a april arrangerades två dagar med fokus på forskning och vetenskap i Uppsala. Evenemanget startade på fredagen med Ångströmlaboratoriets 20-årsjubileum (läs mer här: http://www.polacksbacken.uu.se/Valkommen_till_Polacksbacken/angstromlaboratoriet). Ångströmlaboratoriet utgör ett av Uppsala universitets campusområden och inhyser stora delar av den natur- och teknikvetenskapliga forskningen och undervisningen.

Utställningen “Drömmen om det exakta” i Uppsala.

Jubileumsfirandet startade med att forskare presenterade sin forskning inom olika områden för kollegor, studenter och allmänheten. Direkta tillämpningar med relevans för samhället presenterades, tillsammans med forskning av betydelse för en djupare kunskap och förståelse av världen och universum.

Samma dag invigdes också en intressant utställning på Museum Gustavianum, ett av Uppsala universitets museer. ”Drömmen om det exakta” (http://www.gustavianum.uu.se/gustavianum/utstallningar/tillfalliga-utstallningar/dr-mmen-om-det-exakta/) är en suggestiv utställning som visar en del av samlingen av de gamla historiska instrument som har varit viktiga för vetenskapens utveckling. Att mäta med exakthet och kunna upprepa mätningar med samma resultat (inom givna felgränser) även i olika mätningar, var förutsättningen för 1800-talet vetenskapsrevolution. Utställningen hyllar denna strävan som fortfarande driver modern forskning. Särskilt betydelsfullt har det varit att kunna genomföra noggrannare och mera känsliga mätningar genom kontinuerlig teknisk utveckling av mätapparaturen för att få mer detaljerad och djupare kunskap av fenomen och processer.

Vetenskap baserad på mätningar och upprepningsbara resultat var också temat för ett annat event som ägde rum i helgen. Uppsala var en av över 600 städer världen över som organiserade “March for Science” under lördagen den 23:e April. Målet var att klargöra att vetenskapen inte kan jämföras med åsikter eller “alternativa fakta” som just nu verkar prägla mer och mer vårt samhälle och politiska beslut. Som Annie Mattsson (ordförande i Föreningen för kvinnliga forskare vid UU) sammanfattade i sitt tal. Man vill med March of Science framhäva att:

  1. Vetenskapen ska vara öppen, inkluderande och präglas av mångfald.
  2. Forskning ska erkännas som en omistlig del av demokratin.
  3. Beslutsfattande ska ske utifrån evidensbaserad kunskap.

Marschen startade i centrala Uppsala och slutade vid Ångströmlaboratoriet där Ångströmlaboratoriets 20-årsdag firades med att öppna laboratoriets dörrar för allmänheten. Tillfälle gavs att träffa, prata och lyssna på forskare och, framför allt, kunde man delta själv i olika vetenskapliga aktiviteter.

Carla Puglia
Styrelseledamot Fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.