Vi flyttar!

Efter 36 år i USA flyttar vi nu GRC konferensen Multiphoton Processes till Europa. Vi gör det för att den amerikanska administrationen omöjliggör ett öppet samtal och gränsöverskridande forskning.

GRC Multiphoton Processesär ett av de trevligaste och mest stimulerande mötena i vårt fält. Sedan 1982 har detta möte hållits vartannat år med den uttalade målsättningen att, genom en öppen diskussion om opublicerade resultat mellan forskargrupperna i fältet, på ett effektivt sätt föra forskningen framåt. Detta öppna och tidiga utbyte av idéer saknas ofta idag i en allt mer tävlingsinriktad, effektiviserad och marknadsstyrd forskningsmiljö och vi måste värna om de oaser som fortfarande finns. Av tradition har mötet varit förlagt till New England vilket har gjort det enkelt för de flesta att resa dit via Boston. Mötet har flyttat runt lite, men har oftast varit på något sommarledigt college av två anledningar: dels gör det att kostnaderna kan hållas nere (även om deltagarna ibland klagar lite på sängarna i studentrummen) och dels ligger de lite avsides vilket gör att de lediga eftermiddagarna används till stimulerande fysikdiskussioner istället för att deltagarna lockas in till Boston. Det är alltid lika inspirerande att åka till konferensen eftersom man vet att man kommer att få höra om den senaste forskningen och att man kommer att lämna mötet full av nya idéer efter otaliga diskussioner med kollegor från hela världen.

Det här låter som en framgångssaga och har länge varit det, ända tills i år!  Nu framgår det med all önskvärd tydlighet att den amerikanska administrationen inte längre önskar ett öppet samtal mellan forskare över nationsgränser. Detta märks framförallt på två olika sätt: dels har bidragen till konferensen från amerikanska finansiärer avtagit under en längre tid och var i år nere på 0 $. Detta är väldigt olyckligt eftersom finansieringen framförallt används för att doktorander och unga forskare ska ha råd att vara med och få möjlighet att presentera sina resultat. Ännu tydligare märks motståndet genom problemen som flera deltagare från olika länder upplever när de försöker få visum och inresetillstånd i USA så att de kan delta i mötet. Enligt årets organisatörer var det ca 10 deltagare som nekats inresa, men hur många som valt att inte ens försöka söka visum är oklart. Klart är däremot att deltagarantalet, som under flera år ökat, rasade från 155 till 110 i år. Hur ska vi göra för att bibehålla en öppen och inkluderande konferens? Vid konferensens business meetingvar deltagarna eniga – det är dags att flytta till Europa. Det är lite synd, för det kommer att ändra formatet lite, men framförallt minska antalet deltagare från USA, men det är ofrånkomligt, det går inte att arrangera ett öppet vetenskapligt möte över gränserna om inte alla aktiva forskare i fältet tillåts vara med. Dörren står fortfarande öppen till att alternera var konferensen hålls mellan Europa, Asien och USA. Jag undrar dock om deltagarna kommer att rösta för det förslaget efter nästa möte, som kommer vara i Toscana.

Johan Mauritsson
Vice ordförande i svenska fysikersamfundet

Kommentarer inaktiverade.