Lise Meitnerdagarna

Lise Meitnerdagarna planeras bli ett årligen återkommande möte för fysikintresserade gymnasieelever. Målet är att låta ungdomar möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd, och därigenom få en ökad förståelse för fysikens roll och möjligheter. Det långsiktiga syftet är att öka intresset för fysikämnet och att stimulera fler elever att gå vidare till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.

Lise Meitnerdagarna är en satsning på nationell nivå, och bakom dagarna står Svenska Fysikersamfundet och Svenska Nationalkommitten för fysik. Gymnasieskolor med naturvetenskapligt eller tekniskt program inbjuds att skicka två deltagare, en flicka och en pojke. Deltagarna ska väljas bland de elever som visar störst intresse för ämnet. Under Lise Meitnerdagarna får deltagarna träffa andra fysikintresserade elever och möta fysiker från universitet och näringsliv.

De första Lise Meitnerdagarna hölls hösten 2015, under det av UNESCO utsedda Internationella Ljusåret 2015, och uppmärksammade därför särskilt ljus som fenomen och verktyg. Fysikum vid Stockholms universitet och fysikinstitutionerna vid KTH stod som värdar för arrangemanget.

Lise Meitnerdagarna syftar till att ge deltagarna:

  • en bild av fysikens bredd och betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • inblick i några aktuella forskningsgenombrott och fysikens snabba utveckling
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom forskning, utbildning och näringsliv
  • kunskap om vad det finns för behov av, och användbarhet för, goda fysikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade ungdomar.

Företag och högskolor som stöder arrangemanget ekonomiskt ges utrymme via utställningar. Alla högskoleutbildningar med fysik som viktigt inslag kan presenteras med informationsmaterial.


Dagarna är uppkallade efter Lise Meitner, österikisk-svensk fysiker verksam i Stockholm mellan 1938 och 1960. Hon var en av sin tids mest framstående fysiker. Meitner upptäckte hur och varför en atomkärna kan klyvas när hon på flykt undan naziregimen analyserade vad som händer när uran bestrålas med neutroner. Hon har belönats med Max Planck-medaljen 1949, Enrico Fermi-priset 1966 och utsågs till Woman of the Year 1946. Genom att namnge konferensen efter Lise Meitner vill vi uppmärksamma vikten av att fler kvinnor väljer att verka inom fysiken.

Ytterligare information finns på hemsidan http://lisemeitnerdagarna.se .

On mahdollista, että yhdellä kymmenellä miehella on terveysongelma, joka liittyy sukupuoleen, kuten tärkeysjärjestykseen. Amerikkalaiset vaativat satoja tuhansia vaihtoehtoisia huumeita verkossa. Cialis on lääkitys, joka on määrätty erilaisten valitusten hoitoon. Mitä tiedät jo “cialis 20mg“? Aiotko saada huumeita, kuten Cialis, verkosta? On monia muita kysymyksiä. Ilmeisesti jokainen ihminen on kuullut “cialis 5 mg“. Toinen asia, josta meidän on keskusteltava on “cialis 20 mg“. Pitkä luettelo tavallisista korjaustoimenpiteistä voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, mukaan lukien monet verenpainelääkkeet, kipulääkkeet ja tietyt masennuslääkkeet. Muista, että jos sinulla on kysymyksiä Cialis, kysy apteekista.